MEC Hall

MEC Hall
Manchester
[ 310 ]

realizace 2018–2019
investor The University of Manchester
architekt Mecanoo
typ konstrukce modulová fasáda
typ stavby veřejná
objem zakázky fasádního pláště 500–999 mil. Kč

Univerzita v Manchesteru se rozhodla, že během následujících deseti let vybuduje pro své studenty, zaměstnance a návštěvníky špičkový univerzitní kampus. První fáze tohoto vizionářského konceptu zahrnuje Manchester Engineering Campus Development (MECD) s klíčovou osmipodlažní budovou MEC Hall, v níž budou interaktivní posluchárny i flexibilní laboratoře vybavené špičkovými technologiemi. Chybět nebudou ani učebny s kosmickým a leteckým simulátorem. Kompletní vnější opláštění budovy dodá Sipral.

MEC Hall

„Z kampusu univerzity v Manchesteru (MECD) se stane dominanta, která oslavuje inženýrství v rámci prvního moderního města na světě. Po svém dokončení bude novým domovem pro čtyři strojírenské školy a dva výzkumné ústavy z Fakulty přírodních věd a inženýrství,“ uvádí architekti ze studia Mecanoo. „Náš návrh integruje architekturu s interiérem a okolní krajinou,“ komentují projekt, jenž si klade za cíl změnit způsob, jakým univerzita bude vzdělávat budoucí inženýry – hodlá jim poskytnout inspirativní, značně flexibilní špičkové prostředí pro výuku a výzkum.

MEC Hall

MEC Hall je v rámci MECD jedním z klíčových prvků kontraktu v hodnotě 287 milionů liber generálního dodavatele Balfour Beatty. Sipral budově dodá kompletní vnější opláštění. Čistou konstrukci fasády s několika terasami budou tvořit zasklené a neprůhledné panely. Dělit je budou vertikální hliníkové boxy a na zakázku vyráběné profily.

„Velice nás těší, že na této unikátní veřejné zakázce opět spolupracujeme se společností Balfour Beatty. Díky tomu můžeme navázat na naši úspěšnou spolupráci z roku 2015, kdy jsme dodávali výjimečnou fasádu univerzitní budově The Diamond v Sheffieldu,“ říká výkonný ředitel Sipralu Radim Koštial a dodává: „Montážní práce zahájíme na stavbě v červenci 2018 a dokončit bychom je měli během následujících 17 měsíců.“