Aktuálně volné pozice

Ať už jsi profesionál v oboru nebo se teprve učíš kvalitnímu řemeslu, přidej se k našemu týmu. Hledáme pracovité a příjemné kolegy, na které se můžeme spolehnout. Své profesní životopisy posílejte na jobs@sipral.com

 

Firemní hodnoty a etický kodex

Přijali jsme za své poslání vytvářet a poskytovat hodnoty v podobě technicky vyspělých, vizuálně atraktivních a dlouhodobě spolehlivých produktů, které jsou nedílnou součástí moderního životního prostředí lidské společnosti. Vážíme si svých zákazníků, obchodních partnerů, zaměstnanců a občanské společnosti a zodpovědně usilujeme o podnikání v souladu s všeobecně uznávanými etickými a morálními principy a zásadami. Jejich uplatňování tvoří nedílnou součást našeho podnikání a podílí se na utváření dobrého jména Sipralu.

Image: Firemní hodnoty a etický kodex
Jsme Sipral

Příběh Sipralu

2024     stěhování sídla Sipral UK Ltd. na Canary Wharf
2024     Jamie Young přebírá pozici výkonného ředitele Sipral UK Ltd.
2023     obměna top managementu firmy
2022     v provozu zařízení na vlastní testy modulů tlakovou vodou
2022     oslavy třiceti let firmy
2018     nová mock up stěna v továrně v Jirnech
2017     nové sídlo Sipral UK v londýnském City
2017     zdvojnásobení výrobní plochy v továrně v Jirnech
2014     zřízení dánské pobočky v Dánsku
2014     získání projektu Amager Bakke v Kodani
2011     dokončení projektu Main Point Karlín – vítěz MIPIM Award 2012 za nejlepší kancelářskou budovu světa
2009     zřízení francouzské pobočky v Paříži
2009     získání projektu Nadace Louis Vuitton v Paříži
2008     zahájení výroby v nové továrně v Jirnech
2006     založení dceřiné společnosti Sipral UK Ltd. V Londýně
2003     realizace první zakázky ve Velké Británii
2001     úspěšný test první vlastní modulové fasády ve zkušebně Taywood, Londýn
1996     první zahraniční realizace (Check Point Charlie, Berlín)
1996     dokončení stavby sídla firmy a zahájení provozu první vlastní továrny
1992     založení společnosti

Když můžeme, pomáháme

Sipral je partnerem především těch projektů, které vyzdvihují roli a význam oborů architektury, designu a stavebnictví. Přispíváme i na vybrané charitativní projekty.

 Podporujeme vybrané společenské a kulturní aktivity spojené s architekturou a vzděláváním. Dlouhodobě probíhá spolupráce se spolkem Kruh, který se aktivně věnuje propagaci architektury. Spolek, za jehož vznikem stojí studenti pražské Akademie výtvarných umění na Škole architektury, Sipral podporuje již od jeho vzniku stejně tak jako filmový festival Den architektury. Dalším projektem, který jsme v Sipralu podpořili, byl festival Film a architektura.

 Každoročně spolupracujeme se Spolkem posluchačů architektury (SPA), a to podporou soutěže Olověný Dušan o nejlepší studentské projekty a ateliéry roku.

 Přispíváme k vydávání odborných publikací, například Sborníku České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP), který aktualizuje a rozšiřuje důležité informace z oblastí norem, vyhlášek, směrnic, technologických postupů, testování a realizací lehkých obvodových plášťů, oken a dveří.

 Tradičně participujeme na vydání České architektonické ročenky, která pravidelně informuje nejen odbornou, ale také laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru, a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zahraničí zájemce publikace slouží jako přehled současné české architektonické scény.

 S radostí podporujeme jménem všech našich zaměstnanců vybrané neziskové organizace, které působí v okolí naší centrály, čímž podporujeme naši nejbližší komunitu a městskou část. Právě díky našim zaměstnancům finančně přispíváme těmto třem organizacím – Klokánku, LDN ve Vršovicích a Centru paliativní péče na Vinohradech.

 Darované finanční prostředky tak směřují například na údržbu zahrady pro pacienty LDN či na kroužek výtvarné výchovy. Charitě se nevěnujeme jen v České republice, ale i ve Velké Británii, kde se účastníme charitativních akcí a sbírek společně s našimi klienty.

 Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

 Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) Vršovice je zdravotnické zařízení, určené pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých zdravotní stav nevyžaduje pobyt v nemocnici, ale současně není tak dobrý, aby bylo možné je ošetřovat v domácím prostředí. Typicky se jedná o pacienty vyššího věku, kteří potřebují doléčení po zvládnutí akutního onemocnění nebo úrazu, nebo o nemocné s pokročilým chronickým onemocněním, kde je nutná celodenní odborná péče.

 Centrum paliativní péče zlepšuje péči o umírající v ČR, a to systematicky napříč celým systémem zdravotní a sociální péče. Provádí vlastní výzkumy, jejichž výsledky jsou podkladem pro systémové a legislativní opatření umožňující zlepšovat péči o umírající pacienty. Informace, které centrum poskytuje profesionálům ze státní, nestátní i komerční sféry, umožňují lepší komunikaci a rozhodování odborné i laické veřejnosti v oblastech spojených s koncem života.

 V neposlední řadě spolupracujeme s odbornými učilišti a průmyslovými školami. Jejich žákům nabízíme praxe, brigády a exkurze nejen v naší výrobě v Jirnech u Prahy, ale i v naší centrále ve Strašnicích. Studenti si tak u nás mohou vyzkoušet, jak se projektují i vyrábí fasádní moduly.

Image: Když můžeme, pomáháme

Rozhovor s Leopoldem Barešem

Když jsem u šestého tahu, tým někdy začíná teprve s druhým

Leopold Bareš vybudoval stavební firmu Sipral, která dodává obvodové pláště budov ze skla a lehkých kovů. Najímají si ji proslulí architekti, jako Eva Jiřičná, Frank Gehry, Ricardo Bofill, Richard Meier či Jean Nouvel. Originální fasády najdete třeba na budovách v Praze − Main Pointu v pražském Karlíně či Quadriu na Národní třídě. V zahraničí pak na prestižních stavbách, jako je sídlo Nadace Louise Vuittona či Sheffieldská univerzita v Británii. Z firmy o třech lidech se stala značka kvality a kreativity s obratem kolem miliardy.

zobrazit více

• Originální fasády firmy Sipral najdete na prestižních stavbách v zahraničí.
• Alfou a omegou úspěšného projektu je jeho schopný vedoucí.
• Firem, které jsou ochotny riskovat a jít do neprozkoumaného na světě moc není.

HN: Jak jste se dostal k vytváření originálních a uměleckých fasád?
Původním povoláním jsem stavař. Vystudoval jsem stavební fakultu, pozemní stavby, obor specializace tepelná technika, akustika a osvětlení. A nejsem typ člověka, který má život naplánovaný na mnoho let dopředu. Reagoval jsem na příležitosti, které přicházely. Vždy mě bavilo dělat nové, neprozkoumané věci. Obor, který jsem vystudoval, mi hodně pomáhal při konstruování fasád, což je v podstatě náš denní chleba.

HN: Říká se, že firma je zrcadlem majitele. Co jste do ní vložil?
Vždycky mě bavila technická dokonalost a preciznost. Snažím se přemýšlet o věcech do konečného důsledku. Každá zakázka je něčím specifická, jedinečná. Baví mě objevovat tuto specifičnost a pak navrhnout jedinečné řešení.

HN: Ve svém profesním životě jste měl období kolem roku 2005, kdy jste prý měl pocit, že žádný kopec není tak vysoký, abyste na něj nevylezl…
Tenkrát opravdu nastalo období, kdy jsme zažívali velikánský boom. Měl jsem v sobě neskutečný potenciál a spoustu energie a pouštěl jsem se do mnoha věcí najednou. Jenže firma ještě nebyla tak nastavená, aby to zvládla. Neměla tolik techniků, manažerů, vybudované technické a výrobní zázemí. Neměla také dostatečný finanční kapitál. Naše projekty jsou opravdu velmi projekčně i technicky náročné. Pokud takový projekt neudržíte v nastavených kolejích od začátku do konce, tak ztráty mohou být fatální.

HN: Máte hodně složitých projektů od pláště pro Sheffieldskou univerzitu, spalovnu v Kodani v Dánsku až po projekty pro luxusního návrháře Louise Vuittona. Kdo je odborně řídí?
Alfou a omegou úspěšného projektu je jeho schopný vedoucí. Ten, kromě toho, že skvěle vede svůj tým, umí i komunikovat s klientem. Nesmí mu nic odpustit, ale zároveň mu musí nabídnout takový servis, aby byl spokojen. Vedoucí musí mít ekonomické znalosti a umět špičkově plánovat. Takových expertů máme asi osm a několik juniorů. Někteří jsou vychováni pro velké zahraniční projekty, jiní se starají o projekty menšího rozsahu. Za nimi je profesionální zázemí − obchodně technická příprava, projekce, finance, výroba a servis.

HN: Během čtvrt století se proměňoval i tým vašich spolupracovníků. Co všechno jste musel překonat?
Mám bytostně zabudovanou potřebu mít vše pod svou kontrolou. Samozřejmě, jak firma rostla ze tří lidí na dvě stě a z obratu pár set tisíc korun téměř na miliardu, bylo její řízení namáhavější. Na počátku jsem měl dva společníky − nejdříve jednoho a po pár letech jsme přibrali druhého. V té době jsme měli role rozdělené tak, že jeden společník, ač byl stavař, rozuměl "číslům", a proto řídil ekonomiku, a druhý byl vizionář a stratég. Takže jsme se o vedení firmy mezi sebou podělili. Jenže po deseti letech, kdy odešli, celá odpovědnost zůstala nakonec opět na mně a znovu jsem si musel sestavit nový výkonný tým. A firmu jsme začali budovat vlastně od začátku. Hledali jsme už manažery pro určité pozice. Před rokem jsem předal řídící roli Radimu Koštialovi. Známe se mnoho let, byli jsme partnery v naší první firmě. Mám k němu důvěru a je důležité, že má podobné DNA jako já.

HN: Musel jste někdy změnit svůj styl komunikace, abyste svému týmu "neujel" moc dopředu?
Čím dál tím víc si uvědomuji, že když mám nějakou představu, musím ji kolegům a spolupracovníkům, kteří jsou se mnou třeba i dvacet pět let, pokaždé dobře vysvětlit. Protože i ti, kteří se mnou strávili tolik let, potřebují víc času, aby vše dokázali absorbovat. Je to dané našimi projekty, neboť každý z nich je opravdu jedinečný.

Nejsložitější je to v okamžiku, kdy nastavujeme koncept. Jde o to, aby se s ním všichni opravdu ztotožnili. Ale když se to povede a oni jej přijmou, tak už vše funguje dobře. Zaměstnáváme špičkový tým lidí a bez nich se taková práce nedá dělat. Jsem technicky založený člověk, ale moje komunikace se někdy podobá šachové partii. Přemýšlím totiž šest tahů dopředu, jak to bude vypadat, a to je potom trochu moje nevýhoda. Když jsem u šestého tahu, tým někdy začíná teprve tím druhým.

HN: Ale pak vás respektuje třeba i vaše konkurence…
Před pěti lety jsme slavili dvacet let firmy a přijel špičkový konstruktér a šéf francouzské projekční kanceláře RFR, se kterou jsme spolupracovali na našem nejvýznamnějším projektu − budově Nadace Louise Vuittona v Paříži. Chtěl jsem mu poděkovat za to, že nám umožňuje dostat se k takovým zakázkám. A on říkal − já jsem vděčný vám. My máme extravagantní nápady, konstrukce, které jsou neskutečně složité. Ale je těžké najít firmu, která je ochotná zariskovat a hledat řešení a jít do neprozkoumaného, takových firem na světě moc není. Byla to velká poklona.

HN: Jaká je teď vaše role ve firmě?
Vedle vedení firmy byla moje role vždy v technické kreativitě, rád jsem se spolupodílel na vytvoření nejlepšího konceptu pro konkrétní zakázku. Ale poté, co jsem předal vedení firmy, jsem si ponechal roli technickou. Chci předávat technické zkušenosti mladším kolegům. Budu ve firmě dál, ale měla by být méně závislá na mně.

HN: Je to velká konkurenční výhoda, že okopírovat vaše know-how není vůbec jednoduché?
Pro nás je každý projekt jedinečný, každý navrhujeme jinak. Málo věcí se opakuje. Na světě je hodně peněz, můžete si koupit drahý software, můžete si koupit i lidi. Ale tím, jak je náš styl práce jedinečný, dynamický a reaguje na konkrétní situace, není jednoduché nás napodobit. Vždy jsme o projekt napřed. Když jsme dělali projekt Nadace, přišla švýcarská firma, která naše projektanty přeplatila, a z týmu 53 lidí nám jich deset přetáhla. To je život. Ne­existuje jednoduchý návod, jak si lidi udržet. Je to kombinace všeho možného, co lidi motivuje − firemní kultura, vztahy i zdejší prostředí.

Image: Rozhovor s Leopoldem Barešem