Dokumenty ke stažení

Politika proti otroctví

EN

CDM politika

EN

Etický kodex

CZ EN

Kodex rovných příležitostí

CZ EN

Ochrana oznamovatele a etická linka

CZ EN

Integrovaná politika (kvalita, životní prostředí, BOZP)

CZ EN FR

Zásady ochrany osobních údajů

CZ EN UK

Politika prevence nelegální práce

EN

Protikorupční politika

EN

Prohlášení o zákonu o moderním otroctví

EN

Politika proti daňovým únikům

EN

Prohlášení o politice zdraví a bezpečnosti

EN

Prohlášení o politice životního prostředí

EN

Politika kvality

EN

Politika udržitelného zadávání veřejných zakázek

EN

Zásady bezpečné práce

EN

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 45001