Opětovně jsme obhájili prestižní certifikaci!

Opětovně jsme obhájili prestižní certifikaci!

Jsme nadšeni, že naše britská pobočka Sipral UK Ltd. úspěšně a bez neshod absolvovala audit a opětovně obhájila přísnou a prestižní certifikaci Achilles Building Confidence.

Achilles Building Confidence je britský akreditační systém pro stavební průmysl a systém řízení rizik, který poskytuje certifikaci pro bezpečnostní schémata při zadávání zakázek (SSIP) a společný standard pro hodnocení (CAS). Prokazujeme přísné zdravotní a bezpečnostní standardy a svému dodavatelskému řetězci a klientům tím potvrzujeme, že naše podnikání dodržuje průmyslově uznávané standardy v oblasti zdraví a bezpečnosti, společenské odpovědnosti firem, ochrany životního prostředí, školení a dalších.
 
Tato certifikace je nejvyšším stupněm certifikace a pro naše působení na britském trhu jsme si již před několika lety stanovili jako nezbytnou.
 
Obhajoba certifikace by nebyla možná bez trvalé skvělé práce celého týmu. Všem, kteří se do přípravy auditu a obhajoby certifikace zapojili, děkujeme! Velký dík a uznání patří naší QHSE manažerce Báře Jurášové. Není náhodou, že skvělou přípravu na audit v závěrečné zprávě ocenila i auditorka Achilles!