Etický kodex

Etický kodex představuje deklaraci hodnot, principů a pravidel z oblasti obchodní a občanské etiky, ke kterým se společnost hlásí a zavazuje. Etický kodex Sipralu definuje normy chování a jednání, které by měly prostupovat všemi aktivitami, které společnost podniká.

 

 

Kodex rovných příležitostí

Kodex rovného zacházení definuje standardy požadovaného chování, které musí být naplňovány při všech činnostech Sipralu.

 

 

Ochrana oznamovatele a etická linka

Přiložený dokument Ochrana oznamovatele popisuje, jak oznámit neetické, nekorektní či protiprávní jednání v souvislosti s aktivitami společností Sipralu, definuje správný postup vyšetření takového jednání a stanoví pravidla ochrany oznamovatelů.

Zde můžete nahlásit neetické, nekorektní nebo protiprávní jednání v souvislosti s činností společnosti: etickalinka@sipral.com