Železniční stanice Praha

Železniční stanice Praha
Praha
[ 203 ]

realizace 2004
investor České dráhy
architekt Ing. arch. Petr Šafránek
typ konstrukce rastrová fasáda, vnější obklady
typ stavby veřejná
generální dodavatel České dráhy
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Hlavní odbavovací hala nádražní budovy ČD Praha – Libeň prošla v roce 2004 rekonstrukcí, jejíž součástí byla i výměna opláštění, na které se podílel také Sipral.

Železniční stanice Praha

Výška haly nádražní budovy včetně atiky činí 11,15 m, z toho 8 m je volný prostor bez možnosti mezilehlých podpor. Realizace opláštění východní fasády s většinovým podílem prosklené plochy proto patřila mezi nejzajímavější práce a byla velkou výzvou hlavně ze statických důvodů. Sipral tedy zvolil základní nosný rastr fasády z ocelové svařované konstrukce z ocelových obdélných trubek rozměru 180 x 60 x 5 mm. Na tuto konstrukci byl osazen celohliníkový zasklívací systém s přerušením tepelných mostů, Schüco FW50+ Aufsatzkonstruktion(nyní AOC 50), s pohledovou šířkou profilů 50 mm. Šířka modulů mezi sloupky je 1500 mm, výškové členění fasády je následující: neprůhledná část soklu 0,25 m, prosklená část 1,85 m + 1,5 m, neprůhledná část 0,5 m, dále průhledná část 1,5 + 2,2 m a neprůhledná část u atiky výšky 3,35 m.

Železniční stanice Praha

Zajímavostí při montáži rastru bylo osazování předvyrobených dílců 1,5 x 11,15 m, které byly vč. povrchové úpravy lakováním dopravovány na stavbu na speciálním podvalníku a osazeny jeřábem v postupu: dílec, dovaření vodorovných příčníků, dílec atd. Svary byly na stavbě pečlivě opracovány a doplněny nátěry, bylo provedeno slícování a prolepení EPDM těsnění a následně osazování do úrovně +3,6 m.

Prosklené výplně jsou osazeny tepelně izolačními dvojskly do úrovně +3,6 m s vnější i vnitřní tabulí z vrstveného bezpečnostního skla. Neprůhledné výplně jsou provedeny tepelně izolačními kazetami s vnějším smaltovaným sklem, nebo kompozitními deskami ve stříbrné metalíze. Z exteriérové strany je z důvodu zpevnění výplně osazen hliníkový plech tloušťky 3 mm. Na levé části fasády, ve které jsou situovány též dvoukřídlé plné dveře, je z důvodu zjemnění plochy provedeno svislé pohledové lištování hliníkovými profily.

Součástí dodávky byly rovněž drobné prosklené hliníkové konstrukce na jižní a severní fasádě jako pásová okna, výkladce a vstupní stěny, k jejichž výrobě bylo požito systémů Schüco FW50+HI, RS70 HI. Dále doplňkové dodávky jako obklady nosných sloupů kompozitními deskami nebo obklad vodorovného pásu pod jižní prosklenou fasádou. Veškeré hliníkové pohledové materiály jsou ve stříbrné barvě, profily eloxované, desky ve stříbrné metalíze.