IATCC Praha

IATCC Praha
Praha
[ 206 ]

realizace 2004
investor Řízení letového provozu ČR
typ konstrukce modulová fasáda, přístupové systémy
typ stavby administrativní
generální dodavatel Hochtief VSB
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Poblíž letiště Ruzyně, v obci Jeneč, bylo vybudováno nové sídlo společnosti Řízení letového provozu. Hlavním účelem tzv. Národního integrovaného střediska (IATCC) je poskytovat letové provozní služby ve vzdušném prostoru ČR a na letišti v Praze.

IATCC Praha

Hlavní průčelí střediska tvoří pětipodlažní zaoblený administrativní objekt ve tvaru prohnutých spojených křídel, který protíná prosklená vstupní hala. Horní podlaží haly jsou ve střední části propojena galeriemi. Na vstupní halu navazuje velkoryse dimenzovaná střední hala, která je komunikačním a společenským centrem objektu. Atrium objektu je jakousi vnitřní zahradou umožňující krátkodobou relaxaci i v období nepříznivého počasí. Z atria jsou přístupná dvoupodlažní boční křídla, přisazená k jižní fasádě administrativní budovy, která mají stravovací, společenskou a rehabilitační funkci.

Nosné konstrukce střediska jsou převážně železobetonové. V pohledově exponovaných prosklených částech střediska jsou použity ocelové nosné konstrukce, které jsou výrazným architektonickým prvkem jak exteriéru, tak interiéru objektu.

Sipral realizoval především technicky velmi náročné části objektu IATCC. K nim patřila především celoskleněná střecha s minimálním spádem nad spojovacím objektem. Pro jeho opláštění byla použita rastrová fasáda systému Schüco. Architekt objektu chtěl vytvořit vzdušný, světlý a čistý prostor bez rušivých elementů, boky spojovacího atria stejně jako vstup do budovy jsou proto řešeny terčovou fasádou systému Sadev, který má vysoké nároky na přesnost realizace. Součástí dodávky Sipralu byla i markýza nad vstupem do budovy.

Velice zajímavou částí dodávky Sipralu jsou přístupové systémy, které slouží k čištění nebo opravám poškozených skel celé budovy. Na střeše atria byly osazeny žebříkové mycí lávky. Na hlavních fasádách objektu byl použit systém s využitím kolejnicových drah typu Rostek 133 s gondolou, které se staly významným architektonickým prvkem IATCC.