Letiště Praha Ruzyně - Terminál 2

Letiště Praha Ruzyně - Terminál 2
Praha
[ 210 ]

realizace 2004
investor ČSL - Letiště Praha Ruzyně
architekt Nikodem a Partner
typ konstrukce rastrová fasáda, modulová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, atypické konstrukce
typ stavby veřejná
generální dodavatel Skanska CZ
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Z důvodů nevyhovující kapacity stávajících odbavovacích prostor Mezinárodního Letiště Praha bylo přistoupeno k rozšíření stávajících odbavovacích prostor. Hlavní novou částí se stala Budova Terminálu 2 Sever. Tento terminál byl se stávající budovou Terminálu 1 propojen tzv. spojovacím objektem. V neposlední řadě byl k terminálu připojen odbavovací prst C s nástupními můstky.

Letiště Praha Ruzyně - Terminál 2

Na spojovacím objektu a prstu C Sipral zajišťoval kompletní dodávku obvodového pláště, na objektu Terminál 2 Sever část obvodového pláště dodávala společnost Skanska. Pro opláštění byl použit jak standartní rastrový systém, tak velkoplošný modulový.

Letiště Praha Ruzyně - Terminál 2

Spojovací objekt tvoří propojení mezi novým a stávajícím objektem. Severní fasáda objektu (na letištní plochu) je tvořena modulovým systémem. Spojovací chodba neveřejné části je opláštěna řadou modulů o rozměrech 5,5 x 3 m. Z roviny fasády vystupuje ven vykloněná fasáda dispečinku, ze kterého se řídí provoz na letištní ploše.

Jižní rastrová fasáda plynule navazuje na původní budovu Terminálu 1. Je tvořena rastrovou fasádou na podpůrné ocelové konstrukci. Součástí fasády jsou hlavní vstupy do objektu s automatickými posuvnými dveřmi, které byly také součástí dodávky Sipralu. Nad každým vstupem je skleněná markýza se skly uloženými na terčích. Na střeše spojovacího objektu je nově vybudovaná vyhlídková plošina. Sipral dodával skleněné terčové zábradlí této vyhlídkové plošiny

Na spojovací objekt navazuje odbavovací prst C s deseti nástupními můstky. Fasáda tohoto objektu je taktéž tvořena řadou modulů o rozměru 5,7 x 3 m. Na fasády nástupních můstků byl zvolen taktéž modulový systém, přestože má každý můstek jiný sklon dle požadavku investora. Tyto moduly jsou lichoběžníkové a na každý most byly unikátní.

V průběhu prací na opláštění hlavní budovy Terminálu 2 Sever o rozměrech 265 x 113 x 29,3 m se Sipral podílel společně se společností Skanska. Sipral dodával modulové fasády na jižní straně objektu (na letištní plochu) a rastrové fasády kancelářských a provozních místností.

Rastrové fasády hlavní odbavovací haly včetně hlavních vstupů dodávala společnost Skanska. Hlavní modulová fasáda na letištní plochu délky 240 m je tvořena dvěma řadami modulů. Horní řada 80 modulů má modulové rozměry 6 x 3 m, spodní 5,5 x 3 m. V této dlouhé fasádě jsou dvě objektové dilatace. Pro tento atypický spoj modulů muselo být navrženo atypické technické řešení, protože zde se standartní spára mezi moduly čítající 8 mm rozšířila na 88 mm.

Tento systém výrazně urychlil montáž a zvýšil kvalitu provedené fasády. Tento projekt byl jedním z podnětů pro vývoj systému sledování Trace & Tracking.