Neomed

Neomed
Praha
[ 215 ]

realizace 2004
investor Neomed
architekt D3A
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, bodová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, systémy stínění, přístupové systémy, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Neomed
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Firma Neomed, zaměřená především na oftalmologii, se zabývá také distribucí léků a zdravotnické techniky. Projekt sídla této společnosti byl zaměřen na sdružení prostor pro kvalitní a přehledné skladování s prostory pro administrativní práce a reprezentativními prostory pro přijímání zákazníků a návštěv.Realizace projektu architekta Stanislava Fialy probíhala v letech 2004 – 2005, investorem projektu byla firma Neomed, s. r. o.

Neomed

Novostavba vznikla na pozemku, kam byla kdysi navezena hromada zeminy, která v průběhu let zarostla náletovými stromky a keři. Tvůrci projektu se v jeho konceptu rozhodli respektovat vzniklý krajinný ráz a udělat z něj jeho přednost… Uměle vzniklý kopec na jinak rovném pozemku tak novostavbu při pohledu z ulice zakrývá, budova se do něj „zavrtává“ a pod hlínou skrývá část svých skladovacích prostor. Při pohledu z exteriéru není zřejmé, jak hluboko pod kopec stavba ještě pokračuje. Z náhorní plošiny porostlé novou kvalitní trávou a březovým hájem vyčnívají betonové sloupy modulového rastru budovy jako obelisky a světlíky v podobě skleněných kulatých stolů, které ve tmě svítí.

Neomed

Dvoupodlažní budova má tedy jednoduchý obdélníkový půdorys (41 x 11,8 m) založený na řazení pěti čtvercových modulů 8 x 8 m s přesahujícími konzolami 1,9 m. Tento konstrukční systém minimalizuje množství sloupů a umožňuje vytvoření velice flexibilní vnitřní dispozice. Sipral na projektu realizoval komplexní dodávku vnějšího opláštění, které tvoří vysoká pásová okna s bočními černými větracími křídly, obklady fasády stříbrným hliníkovým vlnitým plechem, rastrovou fasádu a okna do skladů jsou překrytá mříží z pozinkovaného pororoštu. Do rastrových fasád v přízemí byly dodány také posuvné dveře.