City Empiria (dříve Motokov)

City Empiria (dříve Motokov)
Praha
[ 173 ]

realizace 2001–2005
investor ECM Real Estate Developments
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, přístupové systémy
typ stavby administrativní
generální dodavatel Bovis Lend Lease
objem zakázky fasádního pláště 100–149 mil. Kč

Administrativní budova na pankrácké pláni v Praze, původně vystavěná pro Podnik zahraničního obchodu Motokov, je se svou výškou 104 m druhou nejvyšší budovou v České republice. Díky své mimořádné výšce je v panoramatu Prahy nepřehlédnutelná.

City Empiria (dříve Motokov)

Na svou dobu měla budova Motokovu moderní fasádní systém, tvořený hliníkovou zavěšenou modulovou fasádou. Její tepelné ztráty však byly tak velké, že postupně vedly ke kompletní výměně fasádního pláště za současné rekonstrukce objektu. Tato byla spíše jeho kompletní přestavbou – zachována zůstala pouze původní nosná konstrukce objektu tvořená železobetonovým jádrem a ocelovým skeletem. Součástí rekonstrukce byla i výstavba nové reprezentativní haly, orientované směrem k výstupům ze stanice metra.

City Empiria (dříve Motokov)

Prvním krokem rekonstrukce byla úplná sanace nevyhovujícího protipožárního nástřiku na bázi azbestových vláken. K tomu byla použita moderní a řadou realizací prověřená technologie zapouzdření azbestových vláken Foster. Po ověření kvality provedené sanace získala nosná ocelová konstrukce nový protipožární obklad. Rekonstrukce jednotlivých pater probíhala postupně v několika fázích, uživatelé průběžně uvolňovali dosud obývaná podlaží pro další etapu a stěhovali se do již zrekonstruovaných pater.

Ve stejných postupových fázích realizoval Sipral výměnu celého fasádního pláště budovy. K demontáži starých modulů a montáži nových bylo použito zdvihací zařízení firmy Porš a poprvé v ČR zde Sipral přistoupil k netradičnímu, ale velmi efektivnímu řešení montáže modulů bez použití lešení. Pro zavěšování nových modulů, vyrobených ze systémových profilů firmy Schüco, byla využita rekonstruovaná ocelová konstrukce objektu a částečně i původní kotvy opláštění. Tímto způsobem bylo osazeno všech cca 1200 modulů o velikosti 1,2 x 3,5 m a hmotnosti 250 kg.

V soutěži Nejlepší z realit – Best of Realty 2004 – získala bývalá budova Motokovu jedno z nejvyšších ocenění: 2. místo v kategorii „Rekonstruované kancelářské prostory“.