Kampus Masarykova Univerzita

Kampus Masarykova Univerzita
Brno
[ 214 ]

realizace 2004–2005
investor Masarykova Univerzita
architekt A Plus
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, modulová fasáda, bodová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, atypické konstrukce
typ stavby veřejná
generální dodavatel Metrostav, divize 1
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

V roce 2005 byla realizována 1. etapa Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. Jedná se o čtyři pavilóny nazvané ILBIT, Integrované laboratoře biomedicínských technologií,propojené komunikačním koridorem. Projekt připravila architektonická kancelář A Plus Brno spolupracující s kanceláří OKF, která zpracovala části týkající se ocelových konstrukcí a opláštění objektů.

Pavilony laboratoří jsou třípodlažní budovy s ocelovým skeletem, železobetonovými stropy a v menší části obvodovými stěnami z hrázděného zdiva. V druhém a třetím podlaží a na obvodu střechy jsou vyzděny parapety, které vytváří vodorovné požární předěly.

Sipral byl dodavatelem fasádních systémů a dalších níže popsaných konstrukcí. Fasádní plášť dvou horních podlaží je řešen modulovým fasádním systémem s moduly šířky 2000mm. Moduly jsou v ose děleny sloupkem a vytváří základní metrový rastr fasády. V okenní části jsou moduly opatřeny otvíravými okny, v parapetní části jsou vyplněny smaltovaným sklem, případně hliníkovým plechem, před kterým je následně zavěšen keramický obklad. Keramický obklad je zavěšen také před tepelnou izolací na hrázděném zdivu. Prosklené části jsou stíněny vnějšími elektrickými žaluziemi.

Fasádní plášť v přízemí ustupuje pod obvod horního podlaží. Z toho důvodu je použit rastrový fasádní systém, který však opticky koresponduje s modulovým systémem v horních podlažích. Vnější podhled pod stropem přízemí je vytvořen z kazet z žárově zinkovaného tahokovu. Po obvodu střechy jsou pak atikové ploty s výplněmi z tahokovu, které částečně zakrývají technologie na střechách, ale svým poloprůhledným designem hmotově stavbu nenarušují.

Jednotlivé pavilony jsou propojeny dvoupodlažním koridorem, který je částečně vykonzolován z pavilonů a jeho střední část mezi budovami A2 a A3 je vyvěšena táhly Macalloy z čtyřsloupové věže. Koridor je uzavřen po obou stranách zavěšenou dvoupodlažní prosklenou fasádou rastrové konstrukce. Neprůhledné části fasádního pláště jsou kryty kazetami z kompozitních desek s povrchem ve stříbrné barvě. Jižní prosklená fasáda je opatřena vnějšími pevnými stínícími lamelami z hliníkových profilů.