Quadrio

Quadrio
Praha
[ 297 ]

realizace 2013–2014
investor CPI
architekt Cigler Marani Architects
typ konstrukce modulová fasáda, systémy stínění, rastrová fasáda, vnější obklady, rámové konstrukce
typ stavby administrativní, obchodní, rezidenční
generální dodavatel Metrostav, divize 3
objem zakázky fasádního pláště 250-499 mil. Kč

Polyfunkční komplex Quadrio je umístěn v centru Prahy nad stanicí metra Národní. Společnost SIPRAL na tento projekt dodala veškeré opláštění, včetně vnějších únikových lávek a zábradlí, vnitřní konstrukce do vstupů stanice metra, zábradlí obchodní pasáže a 3D prolamovaný podhled v pasáži.

Quadrio

Zřejmě největším oříškem této stavby bylo její umístění. Objekt je na malém prostoru mezi ulicemi Spálená, Purkyňova, Vladislavova a Charvátova. Stavební zábor téměř kopíroval hranici objektu, skladovací a manipulační prostory byly minimální. Možnost předzásobení materiálem byla velmi omezená a závozy materiálu musely být denní.

Quadrio

Fasáda administrativní budovy je tvořena moduly – prvky zcela zkompletovanými na dílně a zavěšenými na budovu letmou montáží. Celkový počet modulů je 717 ks, výměra 8 600m2. Moduly jsou zde výšky 5586 mm, proměnné šířky 760 až 3260 mm. Hmotnost největšího modulu je 1,5 tuny. Veškeré projektování této fasády bylo prováděno ve 3D software SolidWorks, bez něhož by některé prostorově složité detaily, například návaznosti stříšky na nárožích, byly velmi obtížně proveditelné.

Quadrio

Obvodový plášť čel atrií ze Spálené a Vladislavovy ulice a obálku 8. podlaží tvoří 3D prostorová prolamovaná fasáda. Rovina fasády je předozadně prolamovaná o 200 mm. Celková plocha této prolamované fasády je 1.060 m2, je v ní osazeno 584 ks trojskel. Skla jsou o 301 různých trojúhelníkových a lichoběžníkových tvarech, tedy zhruba každé druhé sklo je jiné.

V projektu Quadrio je navržen obvodový plášť v moderním trendu s použitím velkých formátů zasklení. Vzhledem k rozměrům skla, požadavku na bezpečnost a ochranu proti hluku je použito pro izolační zasklení modulové fasády vrstvené bezpečnostní sklo a vrstvené bezpečnostní sklo s akustickou fólií o celkové tloušťce samotné skloviny 28 mm. Taková tloušťka skloviny způsobuje nazelenalý nádech zasklení. Požadavkem investora a architektů ale bylo dosažení maximálně neutrálního vzhledu. Z tohoto důvodu investor zvolil použití nadstandardní extra čiré skloviny bez příměsi oxidů železa. Tato sklovina byla v tomto rozsahu použita v České republice poprvé. Její použití maximalizuje prostup přirozeného světla do interiéru a zpříjemňuje tak pobyt v kancelářských prostorech.