Centrum Chodov

Centrum Chodov
Praha
[ 216 ]

realizace 2004–2005
investor Centrum Praha Jih - Chodov
architekt Helika
typ konstrukce dvojitá fasáda, rastrová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, přístupové systémy
typ stavby obchodní
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Centrum Chodov je jedno z největších a nejvýznamnějších obchodně společenských center nejen v Praze, ale i v celé České republice. Je koncipováno jako nový obchodně společenský komplex s širokou nabídkou obchodů a služeb, která po stránce svého rozsahu i komplexnosti nemá v České republice obdoby. Moderní čtyřpodlažní areál nabízí také 2600 parkovacích míst.

Centrum Chodov

Při realizaci Centra Chodov Sipral dodával všechny vstupní prosklené fasády. Tyto fasády byly v souladu s požadavky architektů navrženy jako subtilní celoprosklené konstrukce, které díky své výšce (přes dvě podlaží) jsou zrealizovány z aluminiových sloupků vyztužených ocelovými profily. V úrovni vstupů protínají skleněné opláštění vstupní otočné karusely. Celková plocha fasád je 1800m2.

Další konstrukcí, která je významná svým rozsahem (1800m2), jsou pultové světlíky, jež tvoří zastřešení všech pasáží obchodního centra. Součástí dodávky je i přístupový systém pro jejich mytí. Jedná se o pojízdné lávky, ze kterých lze bez větších problémů jednotlivé světlíky umývat i servisovat. Další dodávkou byly protidešťové žaluzie na technologických ohradách na střeše objektu a na požárních klapkách, které jsou zapojeny do systému požárního odvětrání objektu.

Vlivem velké členitosti fasád Centra dodával Sipral i celou řadu dalších drobných konstrukcí a fasád. Například pásová okna na východní fasádě, včetně kruhového okna, nebo fasádu a podhled spojovacího krčku nad ulicí Roztylská. Všechny tyto konstrukce jsou navázány na kontaktní zateplovací systém. Vzhledem ke koordinaci termínů výstavby a nebezpečí poškození povrchových uprav se detaily napojení, jejich návrh a koordinace při montáži ukázaly jako důležitý moment při výstavbě.