Verticalité, Printemps Haussmann

Verticalité, Printemps Haussmann
Paříž
[ 304 ]

realizace 2015–2016
investor Printemps
architekt UUfie, Kanada
typ konstrukce atypický
typ stavby obchodní
generální dodavatel Sipral
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Pro rekonstrukci interiéru pařížského historického obchodního domu Printemps na Boulevard Haussmann se investor inspiroval původním vzhledem střešní vitráže a využil její základní květinový motiv k designu velkoplošné dekorativní stěny. Složitý vertikální dekorativní prvek sahající přes 7 podlaží odděluje obchodní část od nově vzniklých eskalátorů. Celá konstrukce se skládá z desítek vzájemně propojených, avšak samostatně demontovatelných panelů tvořených dvěma základními vrstvami osazenými na hliníkové nosné konstrukci.

Verticalité, Printemps Haussmann

Spodní vrstva jednotlivých modulů je tvořena eloxovaným hliníkovým plechem, na kterém je aplikována tzv. dichroická fólie. Základní vlastností tohoto relativně nového dekoračního výrobku je vysoká barevná proměnlivost fólie při pohledu z různých úhlů a právě tato vlastnost je pro realizaci konstrukce beze zbytku využita. Dichroický film v duhových barvách prosvítá skrz horní vrstvu dekorativní mříže, která je tvořena bíle lakovanými hliníkovými plechy s výřezy z květinových motivů a ve dvou vrstvách vytváří živou plasticitu díla. Celá stěna tak působí velmi subtilním a svěžím dojmem a v prostředí luxusních značek představuje nepřehlédnutelný konstrukční šperk.

Verticalité, Printemps Haussmann

Realizace ozdobné mříže proběhla v rekordním termínu necelých čtyř měsíců, během kterých bylo nezbytné pečlivě koordinovat práce různých dodavatelů stavebních prací a to za provozu zbývající části obchodního domu. Díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných stran bylo toto nadstandardní dílo dodáno včas navzdory obtížným pracovním podmínkám.

Verticalité, Printemps Haussmann