Zličín Business Park

Zličín Business Park
Praha
[ 223 ]

realizace 2005
investor Portland Trast
architekt Chapman Taylor
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, modulová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, systémy stínění, přístupové systémy, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Heberger CZ
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Administrativní budova Business Park Zličín o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží vyrostla na nevyužívaném zatravněném pozemku v těsné blízkosti konečné stanice metra Zličín. Objekt půdorysných rozměrů 115x34m byl realizován generálním dodavatelem Heberger CZ pro klienta Portland Trust. O vizuální podobu pravidelného obdélníku proloženého ustupujícími vnějšími schodišti a vstupy do objektu se zasadila architektonická kancelář Chapman Taylor, projekt zpracovala inženýrská a projektová kancelář Grebner.Sipral zvítězil ve výběrovém řízení na opláštění objektu díky nabídce modulového systému, který přináší nezměrnou výhodu oproti ostatním dosud používaným systémům prosklených fasád. Možnost realizovat nosnou konstrukci stavby a současně vyrábět prvky opláštění ve výrobní hale dodavatele, jejímž výsledkem je rychlé uzavření objektu (po celých podlažích či po vybraných etapách na celou výšku budovy), okamžitý nástup vnitřních prací a předání díla v krátké lhůtě. Funkčnost systému objektového řešení modulové fasády a použité profily jsou dílem interního vývoje Sipralu ve spolupráci s firmou Schüco.Opláštění objektu sestává z hlavní modulové fasády lemující komplexně celý objekt zvenčí modulovými poli 1500mm, přičemž 1NP je půdorysně „utopeno“ vůči podlažím vyšším, a z modulových fasád dvou vnitřních atrií zastřešených velkoprostorovými světlíky.Aby fasáda nepůsobila plošným dojmem, „rozbíjejí“ prosklenou plochu pohledové 130mm hluboké krycí lišty ve tvaru půl parabol, které dominují vodorovným prvkům, a lišty tvaru U na lichých svislých spárách. Dalším prvkem, který narušuje plochu z hlediska funkčního, jsou pororošty šířky 1100mm podporované lakovanými ocelovými subtilními břity a propojené táhly do vodorovných prvků o úroveň výše. Tyto slouží ke dvěma účelům: jako vnější stínění (vnitřní stínění je zajištěno interiérovými žaluziemi integrovanými do prostoru fasády) a zároveň pro pochozí mytí a údržbu fasády. Další zajímavostí jsou různé typy neprůhledných výplní, kombinace strukturálně lepených smaltovaných skel či izolačních panelů skladby průhledné sklo - lakovaný plech, které působí prostorovým dojmem. Neprůhledné plochy interiéru byly obloženy předsazeným dřevěným obkladem. Horní zakončení fasády je provedeno provětrávanými bondovými atikami, spodní detail je tvořen buď přechodem na kontaktní zateplovací stěrkový systém, či dopojením na dlažbu terasy. Ve fasádě jsou integrované dovnitř sklopné otvírky mechanicky ovládané tvarově zalomenými táhly. Snad největším oříškem byl nárožní detail s architektonickým požadavkem eliminace svislých rohových fasádních profilů v kombinaci strukturálního napojení izolačních dvojskel, jednoduchých smaltovaných skel či izolačních panelů spolu se svislými nerezovými táhly vypnutými mezi vodorovnými profily a navíc s požadavkem nepřerušených pororoštů přibíhajících z obou stran nároží.Zcela atypickou konstrukcí je přízemní rastrová fasáda Promat. Tato požární ocelová konstrukce zasahuje přes několik půdorysných polí a z exteriéru i interiéru má být k nerozeznání od běžné modulové fasády, na niž plynule navazuje ve všech detailech, včetně shodné napojovací svislé spáry. Díky objektovému řešení byl i tento požadavek úspěšně realizován. Dalšími předěly jsou požární úseky svislých stěn atrií, které byly řešeny ve variantě požární rastrové fasády (požární skla+vnitřní výplně aluminiových profilů), opět vizuálně k nerozeznání od okolní modulové fasády.Velkoprostorové světlíky zastřešující prostory obou atrií byly jako jedny z mála konstrukcí řešeny systémově, tedy z rastrových hliníkových profilů Schüco FW50 s bezpečnostním zasklením. Vnější stínění bylo realizováno pomocí hliníkových žaluzií rovněž ze systému Schüco. Interiérový prostor prosklených výplní byl později doplněn vnitřním stíněním pomocí posuvných plachet.Součástí dodávky byla také požární okna v únikových prostorech, interiérové prosklené obklady nosných stěn vstupních prostor, prosklená zábradlí exteriérových schodišť či komplexní zakrytí některých schodišť tahokovem s vlastní nosnou ocelovou konstrukcí na výšku objektu.Po vyřešení všech komplikovaných detailů a někdy i protichůdných požadavků různých norem či subdodávek bylo dílo úspěšně realizováno a stále přitahuje oči kolemjdoucích, pro které je záhadou, jak se do budovy mohou dostávat osobní automobily skrze prosklené modulové výkladce, které Sipral mimochodem na pozdější požadavky již během užívání objektu modifikoval, aniž by jakkoliv změnil vizuální stránku původního řešení.