Hotel Metropol

Hotel Metropol
Praha
[ 233 ]

realizace 2006
investor Special Tours Prague
architekt D.U.M. architekti
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, strukturální fasáda, přístupové systémy, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby hotel
generální dodavatel Průmstav
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Čtyřhvězdičkový hotel Metropol vznikl přestavbou bývalé administrativní budovy cestovní agentury Sportturist na Národní třídě v Praze. V proporcích stavby z let 1967–1971 vznikl prostor pro moderní architekturu, respektující potřeby moderního hotelového provozu.Obvodový plášť hotelu, který dodal Sipral, je tvořen dvěma hlavními částmi: uliční fasádou otočenou do ulice Národní a „dvorní“ fasádou směrem do vnitřního dvora, která ve spodních partiích nad přízemím přechází ve světlík nad hotelovou restaurací. Uliční fasáda je výkladní skříní hotelu a tak s ní bylo také zacházeno. Je použita exkluzivní celoprosklená strukturální fasáda s velkoplošnými skly. V šestém patře vzniká pomocí ohýbaných skel zakřivení a fasádní plášť se sklání dovnitř dispozice,. Použitá extra čirá skla jsou doslova „nabitá“ nejnovějšími technologiemi. Jelikož tvoří jedinou obálku objektu, musí zároveň splňovat mnoho funkcí. Především tepelně technickou, bezpečnostní (v parapetních partiích), akustickou a v neposlední řadě i estetickou. Architekty byl navržen vzor potisku skel, který je atypicky aplikován na vnější stranu skla a přecházející z plné plochy do ztracena. Tím vznikl nenásilný plynulý přechod z plné části v místě stropních desek do části plně prosklené, který je patrný hlavně v noci při rozsvícení vnitřního osvětlení v pokojích. Do fasády jsou osazena integrovaná motoricky ovládaná okna výklopná směrem ven. Okno je řešeno přes celou šířku jednoho modulu, tedy přes celou šíři hotelového pokoje. Protisluneční ochranu interiérů zajišťují automatické výsuvné textilní markýzy dlouhé 6 m s vyložením 1,5 m, které jsou osazené v každém patře. V úrovni stropu nad přízemím je osazena textilní markýza s vyložením 3,5 m, která slouží k zastínění vstupní partie a kavárny.Dvorní fasáda je typově podobná uliční, pouze s tou výjimkou, že zde chybí vnější protisluneční stínění. Dvorní fasáda v úrovni stropní desky ostrým obloukem přechází do šikmé roviny světlíku nad hotelovou restaurací. Oblouk je opět tvořen ohýbanými skly, která jsou opatřena potiskem se stejnou logikou jako na uliční fasádě.Atypický tvar obvodového pláště si vynutil návrh atypického zařízení pro mytí a údržbu fasády, které se skládá z výsuvného zařízení umístěného na střeše hotelu. Toto zařízení se vysune 2,5 m přes hranu atiky a tím umožní zavěšeným horolezcům přístup ke svislé části fasády. Jedno zařízení je pro uliční a jedno pro dvorní fasádu. Pro údržbu a servis světlíku je použita servisní přístupová lávka pohybující se po kolejnicích nad světlíkem, která v krajní poloze parkuje na straně světlíku. Velkoplošná čirá skla fasády mají nízkou odrazivost. V plášti se mohou otevírat motorem ovládaná okna pokojů, celou uliční fasádu v přízemí lze vysouvat vzhůru.Stavba byla nominována v soutěži Stavba roku 2007 (finálová nominace) a obdržela Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.