Elektron

Elektron
Londýn
[ 243 ]

realizace 2006
investor Barratt East London
architekt Halpern Partnership
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, modulová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, atypické konstrukce
typ stavby rezidenční
generální dodavatel Barratt East London
objem zakázky fasádního pláště 250-499 mil. Kč

Až do výšky 25 pater se vypínají tři věže projektu Elektron investora Barratt East London a v panoramatu východního Londýna tak tvoří nepřehlédnutelný prvek. Balkony a terasy bytů výškových budov otvírají pohled na Dome, Canary Wharf, centrum města a dál.Budovy Elektronu těsně sousedí se stanicí East India londýnského DLR (nadzemní metro) kousek od Canary Wharf ve východním Londýně. Tato oblast prožívá v těchto letech velký rozvoj, který díky pořádání olympiády jen trochu přibrzdila celosvětová krize.

Elektron

Developer – společnost Barratt se rozhodl na poměrně malém pozemku těsně obklopeném dálnicí a nadzemním metrem realizovat 3 výškové budovy - 76m a 82m vysoké. Sipral navrhl klientovi řešit fasádu jako modulový lehký obvodový plášť a díky tomuto konceptu projekt získal. Při návrhu a realizaci projektu musel Sipral překonat nejednu překážku - pro klienta to byla (přestože je největším residenčním developerem v UK) první výšková budova v historii, plášť fasády je velmi členitý s velkým procentem různého typu obkladů (keramika, prodema, eternit), před fasádou je zavěšeno celkem 530ks balkonů.

Elektron

Konstrukční systém LOP je založen na objektovém řešení modulové fasády Schueco s horizontální spárou schopnou vykrývat +-20mm. Jelikož objekt vyžadoval moduly proměnné šířky dosahující mnohde až 5m, jako výplňový tepelněizolační a zároveň statický prvek byly použity tepelně-izolační panely s nehořlavou pěnou anglické firmy Hemsec. Zároveň byly do modulů v úrovni stropní desky osazeny kotvy pro budoucí ocelové balkony, které však byly aktivovány až po osazení modulů s deskou a přenášejí tak zatížení z balkonů přímo do nosné podkonstrukce stavby (nikoli do samotných modulů). Toto řešení Sipralu umožnilo osazovat balkony až po hydroizolačním uzavření objektu.

Výroba modulů i prefabrikovaných balkonů proběhla v našich výrobních halách v České republice, na stavbě se připravené dovezené dílce osazovaly kombinací stacionárního jeřábu a montážní dvojkolejnice, speciálně navržené pro tento projekt.

Stavba získala několik ocenění, mezi nimi BRITISH HOMES AWARDS – 2007, kde zvítězila v kategorii: Innovation Award for Building Technology