Kavčí Hory

Kavčí Hory
Praha
[ 249 ]

realizace 2006–2007
investor 4P-IMMO. Praha
architekt Ing. akad. arch. Michal Gabriel
typ konstrukce rastrová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Hochtief VSB
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Pozemek, na kterém vyrostl Office Park Kavčí Hory, sloužil dříve pro účely skladovacích prostor. Budova je koncipována jako hřebenový systém, kde spojovací trakt propojuje čtyři na něj kolmá křídla se šesti resp. jedenácti nadzemními a pěti podzemními podlažími. Vznikl tak kancelářský komplex o hrubé nadzemní ploše 43 000 m2, který nabízí krásný výhled na panorama Prahy s Pražským hradem.Sipral se na tomto projektu podílel komplexním návrhem výrobou a dodávkou obvodového pláště budovy. Konstrukce fasád jednotlivých křídel je řešena jako kombinace pásového prosklení, které je předsazeno před železobetonový parapet do úrovně tepelné izolace a předsazeného plošného provětrávaného obkladu s tepelnou izolací v místě železobetonových parapetních částí. Půdorysně je opláštění řešeno z části jako rovné a z části v oblouku (fasády západ). V místě oblouku jsou konstrukce řešeny z jednotlivých segmentů polygonálně lomených tak, aby tvar kopíroval půdorysný obrys objektu.Opláštění je provedeno stavebním systémem obkladů odvětrávaných fasád pomocí desek vycházejících z panelů LARSON PCA (panel z kompozita hliníku) je určen k vnějšímu obložení fasád ukotvením do konstrukce. Tyto panely se vyrábějí pomocí průmyslového procesu na lince, která spočívá v souvislém lepení dvou lišt hliníkové slitiny po obou stranách polyetylénového jádra. Systém obložení odvětrané fasády je založen na zavěšení a upevnění desek na závěsné dílce, které jsou samy upevněny do nosníků (protlačovaný hliníkový profil), jež jsou zase ukotveny do opěrné konstrukce, která se obkládá.Fasády spojovacího krčku jsou tvořeny rastrovou celoprosklenou fasádou Schuco, která je zasklena velkoplošnými skly. Do jednotlivých krčků jsou v úrovni 1. NP vsazeny vstupní portály s automatickými vstupními dveřmi. Před vstupy jsou celoskleněné zavěšené markýzy chránící vstup proti povětrnosti. Markýzy jsou zavěšeny na ocelových táhlech, které procházejí fasádou krčku a jsou ukotveny do ŽB skeletu.Sipral na tomto projektu dodával všechny typy fasád na celém objektu včetně vstupů a vstupních markýz. Specifika projektu tkví hlavně ve velkém objemu, který bylo třeba zvládnout v relativně krátkém časovém období (6 200 m2 - pásová okna a rastr. fasáda, 6700m2-bondový obklad provětrávaná fasáda, 4 500 m2 venkovních lamelových žaluzií).Zajímavou dodávkou byl mycí systém Manntech, kde stroj, který drží montážní plošinu před fasádou, se pohybuje po betonové dráze na střeše objektu, která je po celém obvodu budovy. Stroj na gumových kolech je řízen pomocí kolejnice, která je nad úrovní dráhy a vede stroj na rovině i v obloucích.