CORSO II A

CORSO II A
Praha
[ 254 ]

realizace 2007–2008
investor Real Estate Karlín Group
architekt QARTA
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, modulová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, přístupové systémy, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Metrostav, divize 1
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Administrativní budova CORSO II A realizovaná v letech 2007- 2008 se nachází v Praze-Karlíně, v Křižíkově ulici, v sousedství úspěšného projektu Corso Karlín. Autorem projektu je světoznámý španělský architekt Ricardo Bofill.Jedná se o sedmipodlažní objekt s nepravidelným půdorysem a mírně prohnutou východní fasádou.Součástí dodávky Sipralu byl komplexní obvodový plášť, který je na severu, východě a jihu tvořen dvoupláštově, s hlavní modulovou fasádou (cca 3700 m2) zakrytou v místě neprůhledných částí atypickou předvěšenou fasádou (cca 1700 m2) z hliníkových eloxovaných rámů, kompozitních desek a strukturálně lepených skel. Barevné členění předvěšené fasády, která se skládá z 540 panelů, je v prvních 2 podlažích bílo-šedé, v 3 – 6.NP cihlově červené a v 6. -7.NP jsou podlaží lemována bílými bondovými římsami. Dvě poslední horní patra jsou prosklená na celou výšku podlaží. V 3. a 6.NP se nachází pochozí terasy, jejichž zábradlí tvoří panely předvěšené fasády s přesahujícím zasklením. V 7.NP je zábradlí tvořeno skleněným zábradlím s nerezovým madlem a sloupky.Na západní straně objektu je situováno tzv. „patium“ s rastrovou fasádou o výměře 540 m2, která je v každém podlaží oddělena bondovými římsami. Část této rastrové fasády má požární odolnost EI45. Zastínění prosklených fasád je provedeno kombinací exteriérových elektricky ovládaných lamelových žaluzií a textilních rolet, které zajíždějí do prostoru říms. Pouze 1.NP je vybaveno interiérovými žaluziemi. Hlavní vstup do objektu je řešen posuvnými dveřmi a je zcela zakryt prosklenou markýzou zavěšenou na nerezových táhlech.Pro Sipral byl tento projekt opravdovou výzvou. Velká atypičnost architektem navrženého vzhledu fasád vyžadovala nadstandardní přístup při realizaci obzvláště prostorových kazet říms a hlavně celé předvěšené prosklené fasády, která kladla vysoké požadavky na výjimečnou technologickou kázeň jak při výrobě, tak manipulaci a montáži těchto prvků fasády.Obvodový plášť tohoto objektu jako celek vykazuje jedinečné známky odvahy architekta a developera při použití moderních materiálů a aplikaci moderních technologií na fasády a zároveň respektuje industriálního historického ducha okolního prostředí Karlína.