Apollo Business Center II

Apollo Business Center II
Bratislava
[ 259 ]

investor HB Reavis Management
architekt Ing. arch. Juraj Jančina
typ konstrukce dvojitá fasáda, modulová fasáda
typ stavby administrativní
generální dodavatel HB Reavis Management
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Apollo Business Center II je komplex administrativních a obchodních prostor v bratislavské městské části Ružinov na ulici Prievozské a přirozené pokračování největšího administrativního komplexu v Bratislavě, Apollo Business Center.Sipral v tomto administrativním centru dodával modulovou fasádu šestnáctipodlažní budovy H, ve výměře přes 6000 m2. Jednotlivé moduly byly vyrobeny, zaskleny a osazeny otvíravými okny a stínícími roletami již na dílně. Při montáži byly osazeny pomocí stacionárního jeřábu jako celek bez nutnosti použití lešení a montážních lávek.Modulová fasáda s typickým modulem rozměru 2700 x 3720 mm je řešena jako dvouplášťová - vlastní modul se skládá z interiérového tepelně izolačního a exteriérového „studeného“ rámu. Moduly jsou v ose děleny sloupkem. V okenní části jsou osazeny dvěma otevíravo-sklopnými křídly výšky 2040mm a v parapetní části tepelnou izolací krytou kompozitní deskou. Nad okny v prostoru mezi interiérovým a exteriérovým rámem jsou instalovány elektricky ovládané textilní rolety.Exteriérový rám je ve svislé ose rozdělený sloupkem a je zasklený dvěma a ve čtvrtině případů třemi tabulemi z tvrzeného skla, z nichž jedno je potištěno motivem listů trávy. Boční stěny exteriérového rámu jsou perforované za účelem provětrávání meziprostoru, otvory jsou opatřeny nerezovou síťkou proti hmyzu. Dvojité zasklení modulů zajišťuje bezproblémovou funkci vnějšího stínění a zlepšuje akustickou izolaci fasádního pláště. Otvíravá okna umožňují přirozené větrání a především údržbu meziskelního prostoru.