1 New York Street

1 New York Street
Manchester
[ 262 ]

realizace 2008
investor Bruntwood Estates, Manchester
architekt Denton Corker Marshall
typ konstrukce modulová fasáda, strukturální fasáda, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Sir Robert McAlpine, Manchester
objem zakázky fasádního pláště 100–149 mil. Kč

Moderní celoprosklená budova stojí v samém centru Manchesteru na rozhraní nově utvářené moderní skupiny objektů nenásilně zakomponované do původního historického centra. Objekt je viditelný za samotného centrálního náměstí a na první pohled upoutá kolemjdoucí svou neobyčejnou strukturou. Budova vyrostla v těsném kontaktu s hlavní rušnou ulicí Moosley street, kde téměř každou minutu projíždí prostředky městské dopravy a míjivým pohybem se zrcadlí ve skleněných tabulích spodních podlaží. Zvláštností s tím spojenou je úchyt troleje zakomponovaný skrze fasádu do nosné konstrukce objektu.

1 New York Street

Dvanáctipodlažní administrativní budova přiléhá z jedné strany k již stávajícímu objektu, ze zbylých 3 stran je tvořena proskleným pláštěm realizovaným tzv. modulovou fasádou. Naprostou dominantou je geniální návrh architekta vysunout jednotlivá podlaží či jejich části v různých výškových úrovních a různých stranách objektu do exteriéru (až o 2 m vůči okolní ploše), čímž objekt působí živě a upoutá zrak každého kolemjdoucího. Třešničkou na dortu jsou 2 horní podlaží natočená pod půdorysným úhlem vůči celému objektu do exteriéru, což může vzdáleně připomínat pootočenou část rubikovy kostky. Další chloubou je prostorové zvýraznění vodorovných linií neprůhlednými pásy, které vždy po dvojici podlaží tvoří negativní niky. I ve vertikálním směru je plocha "rozbita" díky několika modulačním polím, která jsou vůči okolní ploše buď zasunuta dovnitř, nebo vystrčena ven. Tím vznikl efekt dalších vnitřních nároží, která umožňují prostorový pohled na okolní zástavbu vždy z několika kanceláří na každém podlaží.

1 New York Street

S ohledem na složitost fasády byl použit 3D software Solidworks, ve kterém byly do detailu vymodelovány všechny modulové prvky pro interní výrobu. Systém kotvení fasády byl dosti náročný, musely být navrženy 3 principielní systémy kotvení, navíc v různých výškových úrovních ještě modifikované. Kotvení muselo být připraveno tak, aby umožnilo nejenom montáž fasádních modulů, ale i prostorovou rektifikaci již osazených prvků, která probíhala ve 2 etapách: nejprve po osazení celého podlaží a posléze po celkové montáži objektu.
Fasádní moduly byly kompletně vyrobeny a zkompletovány se všemi výplňovými prvky ve výrobní hale Sipralu a na stavbu dovezeny a osazeny na již předem připravené kotvení. Výplně tvoří buď celoprosklené tabule čítající zhruba 80 % plochy, či neprůhledný bondový obklad situovaný ve vodorovných pásech či náhodně vybraných svislých modulačních polích, čímž vznikla jakási nepravidelná šachovnice. Skleněné tabule či neprůhledné obkladové bondové desky jsou po celém obvodě strukturálně nalepeny na nosných rámech, čímž je dosaženo velké tuhosti finálních prvků. V každém sudém podlaží plní skleněné tabule kromě funkce zábradlí ještě i funkci krytí stropních desek. Krycí partie skel jsou opět řešeny sofistikovaně, tzv.frity – vzorem vypáleným na samotnou sklovinu. Tyto počínají velice jemnými, téměř neznatelnými vzdálenými tečkami přecházejícími v postupně se sbíhající neprůhlednou síť s hustotou tisku inverzní oproti zpočátku zcela průhlednému vzoru. V lichých podlažích je krytí stropní konstrukce nahrazeno prostorovými moduly s neprůhlednými výplněmi ať již smaltovaným sklem či bondovým obkladem ve 2 barevných provedeních.

1 New York Street

Další specialitou jsou prostorové nárožní moduly, vyvinuté za účelem co největšího průhledu z interiéru do exteriéru ve více směrech, a tudíž eliminace rušivých svislých (byť subtilních) nárožních profilů. Za tímto účelem jsou výplňové prvky řešeny rovněž strukturálním spojem v kombinacích sklo-sklo, sklo-bond, bond-bond. Ve variantě neprůhledných nároží z bondů stojí za zmínku dvojí barevnost tmelených spár mezi přiléhajícími prvky. Spodní podlaží ve variantě prosklené rastrové fasády a krajní svislý provětrávaný neprůhledný obklad byl dodávkou 2 jiných subdodavatelů, pro které Sipral navrhl detaily dopojení na hlavní modulovou fasádu pro zajištění tepelného komfortu a hydroizolačního či parotěsného dopojení rozhraní dotyčných konstrukcí.