Prague Marina Office Center

Prague Marina Office Center
Praha
[ 267 ]

realizace 2009–2010
investor PM Office Center One
architekt A.D.N.S. production
typ konstrukce rastrová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady
typ stavby administrativní
generální dodavatel Porr (Česko)
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Objekt Prague Marina Office Center je situován na levém břehu řeky Vltavy v Praze 7 – Holešovicích, v sousedství rozvíjející se smíšené administrativní a rezidenční zástavby.

Prague Marina Office Center

Ač se budova z vnějšího pohledu jeví jako jeden celek, funkčně je rozdělena na tři části zhruba 60 m dlouhé. V přízemí jsou umístěny obchodní jednotky, v patrech administrativní prostory.

Prague Marina Office Center

Sipral se na tomto projektu podílel dodávkou veškerých níže popsaných fasádních konstrukcí, vstupních posuvných automatických dveří, rolovacích garážových vrat a akustického obkladu střešních nástaveb.

Na budově je několik typů fasád. V 1.NP je použita rastrová fasáda prosklená na celou světlou výšku vnitřního prostoru, na plných částech směrem do Jankovcovy ulice obložená plochými kazetami z kompozitních desek, směrem k obytným domům pak jednoplášťová, omítaná omítkou probarvenou ve hmotě. Ve fasádě 2. - 5.NP jsou okenní výplně otvorů s otvíravou částí. Typický modul okna má šířku 1900mm (pevné zasklení 1300mm, otvíravá část 600mm) a výšku 2500mm. Fasáda na severní, východní, jižní a části západní strany (po stranách objektů) je provětrávaná s předsazeným prostorovým barevným obkladem z kompozitních desek. Západní fasáda směrem k obytným domům je jednoplášťová, omítaná omítkou probarvenou ve hmotě. Fasáda spojovacího krčku na východní straně je rastrová, prosklená na celou světlou výšku vnitřního prostoru, v neprůhledných částech osazená kompozitními deskami. Fasády schodišťových šachet jsou rastrové, prosklené na celou výšku. Vnější podhled v podloubí podél uliční fasády je ze zavěšených kompozitních desek.

Nejzajímavější konstrukcí je provětrávaný prostorový obklad z předsazených prostorových barevných kompozitních desek od druhého podlaží výše. Prostorové kazety, které tvoří každému oknu parapet, ostění a nadpraží, byly vyráběny předem bez zaměření na dílně a osazovány na přesno na kotvy okenních rámů. Okna proto musela být namontována s vysokou přesností. Na obklad byly použity pouze dvě barvy kompozitních desek, stříbrná a metalická modrá, přesto se díky prostorovým lomům desek a odrazu světla na jejich metalickém povrchu zdá, jako by barvy byly minimálně čtyři.