Galerie Harfa

Galerie Harfa
Praha
[ 270 ]

realizace 2009–2010
investor C&R Developments
architekt Moshe Tzur Architects
typ konstrukce modulová fasáda, bodová fasáda
typ stavby obchodní, administrativní
generální dodavatel Sdružení Harfa - Metrostav, Porr (Česko)
objem zakázky fasádního pláště 100–149 mil. Kč

Galerie Harfa se nachází na trojúhelníkovém pozemku v těsném sousedství Sazka arény v Praze Vysočanech a je největším obchodním a administrativním centrem v Praze. Na třech podlažích o celkové výměře 49 tisíc m2 je kromě komerčních prostor vybudována terasová střešní zahrada přístupná z restaurací a food court, která nabízí velké dětské hřiště, ledové kluziště, zábavní vodní prvky a multimediální atrakce.

Galerie Harfa

Pohledovou dominantou víceúčelového centra je kancelářská budova tvořená dvěma křídly (východním a západním) propojenými krčkem komunikačního jádra. Západní křídlo je o jedno podlaží nižší než křídlo východní a na jeho střeše je vytvořena terasa přístupná z komunikačního krčku.

Galerie Harfa

Výtvarné působení stavby je dáno střídáním prosklených a pevných částí fasády a kontrastem přísně pravidelného rastru fasády podnože obchodního centra a nepravidelně se střídajících bloků na fasádě kancelářské budovy. Nepravidelnost fasády je umocněna rovněž nepravidelně rozmístěnými dvoupodlažními lodžiemi na východní fasádě východní kancelářské věže.

Galerie Harfa

Sipral se na projektu Galerie Harfa podílel dodávkou opláštění. Plášť objektu administrativní budovy je v celém rozsahu cca 12 000 m2 tvořen většinou prosklenou modulovou fasádou. Nejtypičtější výplně elementů o rozměrech 2 700 × 3 500 mm a 3 000 × 3 500 mm jsou izolační dvojsklo, shadowbox a rámové konstrukce oken, vstupních a balkonových dveří. Záměrným střídáním shadowboxu dvou barev (bílá a tmavá) a okenních výplní (bílá a čirá) vznikla náhodná kombinace těchto materiálů, které vytváří výtvarné působení stavby v kontrastu s přísně pravidelným rastrem fasád obchodního centra. Fasádu na horním líci zakončuje atika z al. plechu. Součástí fasády je i mycí systém od firmy GOMYL. Sipral zde opět využil aplikace Trace & Tracking, díky které bylo možno detailně sledovat pohyb jednotlivých komponent modulové fasády.

Součástí dodávky Sipralu byly i rastrové fasády světlíků, terčová fasáda a terčová provětrávaná fasáda a obložení stěn deskami Trespa.

Výrazným prvkem je fasáda u hlavního vstupu do obchodního centra, pro kterou architekti izraelské kanceláře Moshe Zur Architects International navrhli originální skleněné fasádní prvky. Jedná se o unikátní fasádu s motivem opadaných stromů, kterou vyrobila žatecká továrna IZOS speciální technikou GlassJet, v Čechách použitou vůbec poprvé. Prosklená fasáda, která vypadá, jako by se v ní odráželo opadané stromořadí, je digitálním obrazem vypáleným do 2 000 různě velkých skleněných tabulí, z nichž nevětší jsou velké asi 1,5 x 3 m. Každá tabule je podobně jako dílky puzzle originální částí celkového obrazu. Zimní stromořadí tak bylo náročné především z logistického hlediska. Pracovníci sklárny značili jednotlivá vyrobená skla unikátním kódem a řadili tak, aby se po převozu na místo jednotlivé tabule ukládaly rovnou na předem určená místa. Díky jedinečnému značení lze každé jednotlivé sklo jednoduše identifikovat a v případě potřeby nahradit, protože digitální předobraz odpovídajícího potisku je v digitální podobě ve sklárnách archivován.