KKCG

KKCG
Praha
[ 286 ]

realizace 2011–2012
investor Vinohradská 230
architekt Sdružení architektů RVWZ
typ konstrukce atypické konstrukce, rastrová fasáda
typ stavby administrativní
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

V rámci celkového redesignu a modernizace interiéru administrativní budovy v Praze Strašnicích realizoval Sipral v letech 2012 - 2013 zakázku KKCG, kterou tvořilo několik nezávislých typických i atypických konstrukcí. Investorem tohoto projektu byla společnost Vinohradská 230 a architektonicky byl projekt navržen sdružením architektů RVWZ.

KKCG

Hlavní, čistě architektonickou část zakázky tvoří svislý prostorový obklad atria objektu hliníkovými lamelami bílé barvy. Lamely obdélníkového průřezu tvoří vždy zalomený sloupec na celou výšku objektu a jejich délka dosahuje cca 15 až 20 m. Jednotlivé sloupce jsou umístěny v rozestupech cca 300 mm. Každý sloupec má odlišný tvar zalomení a několik kotevních bodů pro zajištění lamel ve svislém i vodorovném směru. V nejvyšším patře je skrze stávající fasádu kotven na nosnou ocelovou konstrukci z masivních ohýbaných profilů a v každém druhém patře je zajištěn pojistným kotvením tvořeným nerezovými táhly a ohýbanými hliníkovými pásy. Prostorově tyto sloupce lamel tvoří efektní prostorovou „vlnu“ kolem celého atria a jeho ochozů. Aby bylo dosaženo tohoto požadovaného efektu, byla celá konstrukce dlouhé měsíce konzultována a projektována ve 3D softwaru.

KKCG

Hliníkových lamel totožného průřezu bylo využito také při dodávce prostorově zvlněného podhledu v restauraci v 1.NP budovy. Na rozdíl od atria jsou zde lamely kladeny ve vodorovném směru v řadách pod podhledem, avšak celkově opět tvoří zvlněnou plochu. Kotvení je tentokrát umístěno v navržených bodech betonového podhledu, z nějž vychází pouze ocelová lanka, na kterých je celý podhled zavěšen. Jednotlivé vodorovné křivky lamel jsou uchyceny na vodorovných ohýbaných hliníkových pásech. I tato konstrukce byla projektována ve 3D softwaru.

Součástí dodávky byly i další konstrukce. V interiérové části Sipral dodával zejména obložení přibližně 350 m2 stěn sklem Lacobel v atriu a u výtahů v jednotlivých patrech a cca 100 m2 zrcadlové stěny u schodiště. V exteriéru budovy proběhla rekonstrukce vstupních fasád do objektu, přičemž součástí dodávky byly samozřejmě nové dveře, posuvné dveře a celoprosklený karusel pro hlavní vstup a dále dodávka prosklených vstupních branek/turniketů v interiérových vstupech do objektu. U schodiště v 5.NP byly osazeny protipožární stěny a v 1.NP protipožární vstup do restaurace s posuvnými dveřmi. Sipral realizoval i řadu drobných konstrukcí jako zábradlí, příčky a dveře v rekonstruovaných patrech a zajistil i doplňující drobné práce, které si rekonstrukce objektu vyžádala.