Fondation Louis Vuitton

Fondation Louis Vuitton
Paříž
[ 269 ]

realizace 2008–2013
investor LVMH (Louis Vuitton Moët Henessy)
architekt Frank Gehry
typ konstrukce atypická
typ stavby veřejná
generální dodavatel Vinci Construction France
objem zakázky fasádního pláště 500–999 mil. Kč

Nadace Louis Vuitton je jedinečný architektonický, stavební a kulturní počin, který se nachází v srdci Paříže, na okraji Bouloňského lesíku. Cílem projektu je kromě výstavních prostor určených modernímu umění také vytvořit zázemí pro současné umělce a poskytnout prostor jejich realizaci.

Fondation Louis Vuitton

První myšlenka o Nadaci a návrh spolupráce na projektu vznikly v roce 2001, kdy se architekt Frank Gehry v Paříži setkal s prezidentem společnosti LVMH (Louis Vuitton Moët Henessy) panem Bernardem Arnaultem. V srpnu 2007 projekt obdržel stavební povolení, v březnu 2008 byly zahájeny práce na základech budovy a v září 2009 práce na nosné konstrukci stavby. Poslední kamenné obklady byly osazeny v prosinci 2013, v únoru 2014 byla stavba předána investorovi, v průběhu jara 2014 proběhly úpravy okolní krajiny, dále pak interiérů a k oficiálnímu otevření pro veřejnost došlo 27. října 2014.

Fondation Louis Vuitton

Základní betonovou desku tloušťky 2,6m tvoří 11000 m3 betonu a 1900t oceli. Primární betonová a ocelová konstrukce dále podpírá bílé stěny icebergů, které se prolínají s prosklenými fasádami a společně vytvářejí hydroizolační plášť budovy. Celou stavbu obklopenou uměle vytvořenou vodní plochou přikrývá 12 prosklených plachet, které mají dle návrhu architekta evokovat větrem napnuté plachty plachetnice.

Fondation Louis Vuitton

Sipral se na tomto projektu podílel dodávkou prosklených fasád různé geometrické složitosti. Celkem 42 vnějších konstrukcí zahrnuje celoprosklené fasády, světlík, vstupní systémy a karusely, únikové východy, požární systémy tvořené otvírkami pro přívod vzduchu a odvod tepla a kouře, požárně odolné konstrukce, konstrukce s vysokou akustickou neprůzvučností i konstrukce odolné proti násilnému vniknutí. Další dvě konstrukce se nacházejí v interiéru, prosklená zborcená fasáda odděluje kavárnu od prostoru lobby a 17 speciálních ohýbaných skel zvyšuje akustickou pohodu fóra.

Fondation Louis Vuitton

Rovné rastrové konstrukce sestávají z hliníkových profilů, sloupků a příčníků, a izolačních dvojskel základního rozměru 1100 x 3300 mm. Prosklené konstrukce vysoké geometrické složitosti tvoří hliníkové sloupky, příčníky a diagonály a skla různých forem, nevyjímaje skla lichoběžníková a trojúhelníková. Požární konstrukce tvořené ocelovými profily a speciálními požárními skly odolají požáru po dobu až 60min.

Fondation Louis Vuitton

Prosklené fasády prorůstající bílými obklady icebergů společně tvoří hydroizolační plášť budovy. Významnou roli při realizaci proto kromě projekčních prací, které celé probíhaly ve 3D, hrálo také tzv. plánování montážních etap ve 4D. Díky přesně nastavené časové posloupnosti každého osazeného prvku a díky vzájemné spolupráci a respektu všech dodavatelů podílejících se na realizaci působí celá konstrukce technicky přirozeně a všechny části plní roli, k níž jsou určené.

Fondation Louis Vuitton

Na projektu Nadace Louis Vuitton byly vyvinuty dva zakázkové fasádní systémy typu sloupek-příčka z hliníkových profilů. Jeden pro fasády s rovinnou geometrií a druhý pro fasády složitého tvaru.

Vzhledem k tomu, že oba fasádní systémy jsou nové a netradiční, bylo pro použití ve Francii nutné pro ně zajistit speciální technické schválení francouzskými úřady, tzv. ATEx. Pro ověření funkčnosti fasádních systémů a pro potřeby procedury ATEx bylo v průběhu vývoje projektu realizováno několik testů z různých technických oblastí.

Ve specializované laboratoři v Německu byly provedeny zkoušky bezpečnosti při nárazu, vodotěsnosti a vzduchotěsnosti velkých vzorků svislých i horizontálních fasádních konstrukcí. V Kloknerově ústavu v Praze proběhlo několik sad statických testů, jinde pak testy povrchových úprav a stárnutí materiálů. Čeští odborníci zajistili např. také otestování dveří na odolnost proti násilnému vniknutí. Některé z fasád mají předepsánu i požární odolnost nebo vysoký akustický útlum, proto byly ve francouzských zkušebnách zorganizovány i testy požární a akustické. Během realizace fasád byly v různých fázích výstavby realizovány testy přímo na stavbě.

Tyto testy nám umožnily ověřit správnou funkci odvodu vody z fasádních systémů, kvalitu montážních prací i výsledné parametry našich prosklených konstrukcí. Návrhy technických řešení jednotlivých typů fasád a nakonec i výsledky všech testů byly předloženy zástupcům technického dozoru investora a fasádním odborníkům pracujícím pro pojišťovny, pro zhodnocení, že výsledné provedení a vlastnosti fasád jsou v souladu s požadavky.

Speciální epizodu o nadaci s Adamem Gebrianem z roku 2019 najdete na webových stránkách seriálu Překvapivé stavby internetové televize Mall.TV.

Dodavatelé stavby:
Vinci Construction France, Francie
Generální dodavatel a dodavatel primární betonové a ocelové konstrukce.

Eiffage, Francie
12 prosklených plachet o celkové ploše 13500m2 se skládá z 3600 jedinečných skel. Největší z plachet se rozprostírá na ploše 3000m2 a ční 25m nad nejvyšší terasou. Plachty nese 179 sloupů délky od 3 do 25m se sklonem od 0°do 250°.

Hoffmeister, Německo
Plochu 9000m2 oplášťuje celkem 1700 jedinečných hliníkových panelů obložených více než 19000 bílých sklocementových desek Ductalu.

Sipral, Česká republika
Celkem 44 prosklených konstrukcí tvoří zakázkově vyráběný fasádní systém Schuco z hliníkových sloupků, příčníků a diagonál o šíři 70 mm T- tvaru, které jsou u komplexních tvarů propojeny tzv. uzly umožňujících změnu geometrie fasády. Rastrová fasáda je zasklena izolačními dvojskly plněnými argonem velmi rozmanitých tvarů s vysokou druhovostí skladeb (25 typů) způsobenou zvýšenými požadavky na akustiku, tepelné šoky, statiku, požární odolnost, bezpečnost a odolnost proti vloupání. Střešní skla jsou opatřena sítotiskem. Protipožární konstrukce s odolností EI60 jsou z ocelových tenkostěnných profilů Jansen. Všechny typy fasád včetně výplní otvorů (dveře, zařízení pro odvod tepla a kouře) podstoupily množství testů v evropských zkušebnách a na stavbě samotné, aby vyhověly nejen evropským a francouzským normám, ale i zvýšeným nadnormativním požadavkům fasádního experta delegovaného pojišťovnou. Pro oprávnění použít inovativní fasádní systém na francouzském trhu bylo navíc nutné získat tzv. ATEx (technické posouzení experimentálního řešení).

DT Mostárna, Česká republika
Dodavatel sekundární ocelové konstrukce, která slouží jako nosná konstrukce pro terciární konstrukce prosklených fasád. Subdodavatel Sipralu.

FK Servis, Česká republika
Dodavatel požárních systémů otvírek pro přívod vzduchu a odvod tepla a kouře. Subdodavatel Sipralu.

Aritmet, Česká republika
Dodavatel geodetických prací, který v průběhu realizačních prací prováděl geodetické zaměření všech Sipralem dodávaných konstrukcí. Subdodavatel Sipralu.