Wood Wharf J1/J3

Wood Wharf J1/J3
Londýn
[ 326 ]

realizace 2022–2026
investor CW WOOD WHARF J1-J3 DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
architekt Grid Architects
typ konstrukce Modulová fasáda, rastrová fasáda, rámové konstrukce
generální dodavatel Canary Wharf Contractors
objem zakázky fasádního pláště 1 mld. Kč a více

Budovy J1/J3 seskupené podél jižního doku v Canary Wharf mají smíšený účel použití.

Wood Wharf J1/J3

V přízemí se nachází komerční plochy a vstupní hala, v prvním patře zázemí pro obyvatele domu a byty určené k pronájmu jsou umístěny v patrech výše. V rámci bytového komplexu má vzniká celkem 760 bytů.

Wood Wharf J1/J3

Podle návrhu architektonické kanceláře představuje hlavní fasáda „naskládané stavební dříví“, které se v místě samotné stavby dříve skladovalo.

Wood Wharf J1/J3

Fasádní plášť je vyroben z nízkouhlíkového hliníku Hydro CIRCAL 75R při použití minimálně 75% množství recyklovaného materiálu. Jedná se o jednu z největších realizací s tímto objemem na britském trhu.

Montáž modulové fasády probíhá na obou věžích souběžně bez použití věžových jeřábů, a to pomocí jeřábků umístěných několik pater nad místem montáže modulů.

Průměrná rychlost montáže fasádních modulů je 3-5 dní na podlaží (cca 20-30 panelů denně). Jedná se o velmi rychlou a efektivní montáž obvodového pláště. Pro dosažení hladkého průběhu montáže je klíčové kvalitní balení výrobků a důsledná logistika celého projektu.