Cherry Park A, Stratford City

Cherry Park A, Stratford City
Londýn
[ 320 ]

realizace 2019–2022
investor Uniball-Rodamco-Westfield
architekt PRP Architects, Glenn Howells Architects
typ konstrukce modulová a rastrová fasáda. Obklad z hliníkových kazet s dekorativními prvky, GRC obklad v přízemí.
objem zakázky fasádního pláště 1 mld. Kč a více

Sipral dodávkou přes 40 000 m² fasády ve čtvrti Stratford spoluutváří nové metropolitní centrum severovýchodního Londýna. Co do objemu dodávané fasády se stavba řadí mezi největší projekty Sipralu dodané v krátkém čase. Stratford, dříve dělnicko-průmyslová oblast a dopravní uzel, je dnes čtvrtí transformující se do maloobchodního, volnočasového a kulturního centra, které dýchá současným životem moderního člověka a jeho potřebami.

Cherry Park A, Stratford City

Jedním z tvůrců soudobé podoby čtvrti Stratford je zadavatel projektu Westfield Europe Ltd. a investor Unibail-Rodamco-Westfield, kteří se na transformaci čtvrti svou aktivitou podílejí již řadu let, a to od stavby obchodního centra Westfield Stratford City přiléhající k výstavbě projektu Cherry Park. Developerský projekt této rezidenční oblasti, který je výsledkem architektonické spolupráce PRP architects a Glenn Howells Architects, nabídne nájemcům a uživatelům budovy přes 1200 bytových jednotek ve 3 hlavních bytových věžích (A1, A3 a A4) o 38, 30 a 22 patrech. Stavba uživatelům a veřejnosti přináší současnou architekturu se zajímavými prvky za použití moderních materiálů a technologií. Soukromí v centru této čtvrti poskytnou privátní terasy. Náměstí ve vnitrobloku, kavárny a restaurace v přízemních budovách naopak nabídnou možnosti pro veřejný život a setkávání. V budově A2 jsou navrženy reprezentativní kancelářské prostory.

Cherry Park A, Stratford City

Sipral dodává obvodový plášť všem budovám A1-A5. Přízemní objekty A2 a A5 jsou kompletně tvořeny rastrovou fasádou a budovu A5 navíc zdobí lamelové prvky. Hlavní rezidenční věže tvoří průhledná a neprůhledná část modulové fasády. Architekturu formují obkladové kazety doplněné o zajímavé ozdobné elementy, tzv. finy, a dekorativní žaluzie. Jedinečný charakter budově dodávají šikmé obkladové prvky se speciálně zakázkově vytlačenými profily s reliéfem zubatých a ostrých hran, které jsou v kontrastu s texturovaným povrchem GRC materiálu i s barvami White stone a Champagne. Dodávaná fasáda splňuje veškeré požadavky určené předpisem CWCT, včetně nejnovějších požadavků pasivní požární ochrany bránící šíření požáru po fasádě.

Cherry Park A, Stratford City

Celý projekt je ukázkou spolupráce několika kapitálových subjektů podílejících se na společném cíli - zvýšení kulturní, rezidenční a obchodní kvality a atraktivity místa. Na projekt navazuje výstavba bloků Cherry Park B a C. Dokončení celého projektu je plánováno na rok 2023.

Cherry Park A, Stratford City

Vizualizace (c): URW, Photo (c): Sipral a. s.