Bořislavka Centrum

Bořislavka Centrum
[ 312 ]

realizace 2019–2020
investor BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE
architekt Aulík Fišer architekti, s.r.o.
typ konstrukce modulová a rastrová fasáda, prosklené světlíky
typ stavby administrativní a obchodní
objem zakázky fasádního pláště 250-499 mil. Kč

Bořislavka Centrum je multifunkční objekt, který přináší na Evropskou třídu originální nadčasovou architekturu, jež je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Na projekt, který tvoří čtyři samostatné budovy ve tvaru nepravidelných přírodních krystalů zasazených do kontinuální spodní části stavby, Sipral zajišťuje komplexní dodávku opláštění.

Bořislavka Centrum

V srpnu 2012 ukončila KKCG Real Estate transakci, která vedla ke koupi projektové společnosti BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE. Komplex investor realizuje podle vítězného návrhu architektonického ateliéru Aulík Fišer architekti.

Ve čtyřech administrativních budovách je k dispozici více než 24 tisíc m2 pronajímatelných ploch třídy A. Spodní část stavby, která plynule objekty propojuje, nabídne 9 tisíc m2 maloobchodních prostor včetně supermarketu, desítek dalších obchodních jednotek a restaurací. Část parteru pak organicky přechází do terasových zahrad a parkových ploch.

Společnost Sipral na tomto projektu dodává v souhrnu zhruba 18,5 tisíce m2 prosklených fasád, 1,1 tisíc m2 prosklených světlíků, včetně téměř 100 tun nosných ocelových konstrukcí, a zhruba další 2 tisíce m2 konstrukcí, mezi něž se mj. řadí provětrávané obklady a doplňkové konstrukce.

Hlavní fasády na objektech jsou navrženy se strukturálním zasklením. Prosklení je tedy řešeno bez vnějších zasklívacích lišt v místě spojů skel, což umocňuje krystalický vzhled fasád.

Opláštění objektů kombinuje modulové fasády ve svislých částech s rastrovými fasádami v šikminách. Součástí dodávky je i velký prosklený světlík s nosnou ocelovou konstrukcí nad atriem mezi objekty 1 a 2. Sipral na projekt také dodává tři menší světlíky, rovněž s nosnou ocelovou konstrukcí, které se nacházejí na terase a střeše objektu 1 a dále v parteru. Dodávku doplňují konstrukce menšího rozsahu – prosklené fasády, opláštění nástaveb na střeše, vnější podhledy, vstupní systémy a některé dílčí konstrukce v interiéru. Z interiérových konstrukcí je zvláště zajímavé atypické prosklení zasedací místnosti, jež doplňuje velkoformátové ohýbané sklo v nárožích místnosti. Pro údržbu a čištění fasád bude na střeše každého objektu instalován přístupový systém Rostek.