Česká národní banka

Česká národní banka
Ústí nad Labem
[ 44 ]

realizace 1993–1994
investor Česká národní banka
typ konstrukce rastrová fasáda, rámové konstrukce, protipožární konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel AST Bohemia
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Budova národní banky byla a bude vždy a všude symbolem státnosti a síly. Nejinak tomu je i u tohoto architektonického díla umístěného do staré zástavby na náměstí v Ústí nad Labem. Předmětem dodávky firmy Sipral byly veškeré prosklené obvodové konstrukce.

Česká národní banka

Fasádní konstrukce hlavní haly a schodišťového prostoru byly provedeny systémem Hueck KF 60, použito zde bylo sklo Azurlite a Forblue. Okenní konstrukce s výhledem na náměstí i do dvora byly vytvořeny systémem Hueck 2.1. Kombinace kamenného obkladu obvodových zdí s modrými hliníkovými profily a modrým sklem vytváří dojem vznešenosti, ale nenarušuje prostředí staré zástavby, i když do ní vnáší moderní prvky. V tomto případě se potvrdila vhodnost použití skleněné fasády i v historických centrech měst, za předpokladu, že je zachován citlivý přístup.