Galerie Šantovka

Galerie Šantovka
Olomouc
[ 293 ]

realizace 2012–2013
investor SMC Development
architekt Benoy, Atelier 8000
typ konstrukce rastrová fasáda, rámové konstrukce
typ stavby obchodní
generální dodavatel Metrostav, divize 1
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Galerie Šantovka je multifunkční obchodní centrum, které svou rozlohou patří mezi deset největších obchodních center v České republice. Nachází se v srdci Olomouce, nedaleko historického centra města. Zajímavostí je, že obchodní centrum leží na ostrově tvořeném Mlýnským potokem a slepým ramenem původního mlýnského náhonu.

Galerie Šantovka

Investorem tohoto projektu je společnost SMC Development a.s. Architektonicky je projekt navržen londýnským studiem Benoy Ltd. ve spolupráci s českými architekty Atelier 8000 spol. s r.o. v pozici výkonného architekta a generálního projektanta. Generálním dodavatelem projektu je Metrostav a.s.
Hlavní dodávkou společnosti Sipral a.s. na tomto projektu byly vnější a vnitřní rastrové fasády o výměře cca 7 500 m2 rozčleněné do čtyř hlavních částí, takzvaných blobů, které jsou propojeny fasádami vstupů do centra. Půdorysný tvar fasád připomíná v podstatě nepravidelnou elipsu. Vzhledem ke tvarové složitosti byly všechny fasády modelovány ve 3D softwaru. Specifickým prvkem exteriérových fasád je probarvené zasklení ve formě různě barevných svislých pruhů rozdílných šířek. Finálnímu návrhu předcházelo několikaměsíční hledání, testování a vzorkování ideálního řešení vedoucí ke splnění požadavků architekta. Barevný design je tvořen pomocí speciální potištěné fólie, která byla mokrým procesem, za velmi specifických a přísně kontrolovaných podmínek, nanesena na vnitřní stranu vnější tabule dvojskla fasády. U neprůhledných částí je fólie umístěna mezi tabulemi vrstveného skla, z nichž jedna tabule je navíc ze smaltovaného skla, aby byla dodržena neprůhlednost fasády v požadovaných částech.

Galerie Šantovka

Součástí dodávky fasád byly také výplně otvorů. Ve venkovních fasádách Sipral dodával 28 ks dvoukřídlých dveří, 2 ks jednokřídlých dveří, 2 dvoukřídlé posuvné stěny a 12 ks automatických posuvných dveří. V interiérových fasádách bylo dodáno 29 ks dvoukřídlých dveří sloužících jako vstup do obchodních jednotek. Součástí obou křídel dveří jsou automatické pohony, které slouží k ovládání těchto dveří a v případě vyhlášení požárního poplachu tyto dveře otevřou. Předmětem dodávky bylo i několik okenních výplní.

Součástí dodávky Sipral byl také venkovní a vnitřní přístupový systém. V exteriéru je do fasády kotvena hliníková kolejnice s pojezdovými vozíčky pro přístup horolezce. V interiéru objektu je pod světlíky instalována taktéž kolejnice ukotvená do ocelové konstrukce světlíků. Po těchto kolejnicích se pohybuje 5 ks speciálních lávek sloužících pro údržbu a mytí konstrukcí světlíků.