Komerční banka Červená liška

Komerční banka Červená liška
Praha
[ 47 ]

realizace 1994
investor Komerční banka
architekt Studio A.J.T. Praha
typ konstrukce strukturální fasáda, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Dvořák Tábor
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Měšťanský dům U červené lišky, Staré Město, Praha 1, patří k nejstarším domům Staroměstského náměstí a nachází se přímo proti Staroměstskému orloji. V prostoru dvora tohoto historického objektu ze 14. století Sipral realizoval částečné zastřešení a uzavření do úrovně prvního patra a opláštění konstrukce venkovního výtahu.

Komerční banka Červená liška

Částečné zastřešení dvora bylo realizováno pomocí prosklené atypické hliníkové konstrukce s obloukovým půdorysem, která je ukotvena ke stavební konstrukci a jež dala vzniknout jakési kryté pasáži. Hliníkový rastr tvoří rovné a ohýbané profily spojené pomocí speciálních skrytých spojovníků osazených v dutině hliníkových profilů.

Komerční banka Červená liška

Skleněné výplně z izolačních dvojskel jsou na vertikální části fasády zhotoveny z rovných tabulí, zatímco zastřešení je realizováno ohýbanými izolačními dvojskly, která mají nepravidelné tvary díky obloukovému půdorysu prosklení, Kombinace ohýbaných skel a obloukového půdorysu kladla vysoké nároky na přesné definování rozvinutého tvaru jednotlivých vrstev ohýbaných skel před jejich ohýbáním a následnou kompletací do dvojskel tak, aby byla zachována jednotná šířka spáry mezi skly a každé sklo ve své pozici přesně navazovalo na sklo další. Zasklení je provedeno jako strukturální, tzn., že jednotlivá skla jsou k hliníkové konstrukci lepena pomocí specielních oboustranných pásek a pevnostních tmelů. Spáry mezi skly jsou kryty nízkými přítlačnými lištami v kombinaci s protmelenými spárami pomocí speciálního černého silikonového tmelu pro strukturální zasklívání.

Jako funkční doplněk střešního prosklení je osazeno z interiérové strany textilní baldachýnové stínění, které kopíruje obloukový tvar konstrukce. Horizontálně orientovanou prosklenou konstrukci doplňuje vertikální opláštění venkovního výtahu třípodlažního objektu, které je řešeno obdobným systémem hliníkové konstrukce a ohýbaných izolačních dvojskel. V tomto případě je hliníková konstrukce kotvena na nosnou ocelovou konstrukci, která se současně využívá i pro vedení výtahu.

Projekt byl náročný nejen svou atypičností, ale i z logistického hlediska, kdy příprava harmonogramu zásobování s nulovým zázemím pro skladování materiálu přímo v centru města byla důležitou součástí přípravy celého projektu. Neopomenutelným předpokladem technologického postupu montáže pak bylo zohlednění památkově chráněného historického objektu. Tato konstrukce patří mezi první, které byly realizovány systémem strukturálního lepení skel. Realizované zasklení je dosud funkční.