Česká spořitelna

Česká spořitelna
Česká Lípa
[ 55 ]

realizace 1995
investor Česká spořitelna
typ konstrukce strukturální fasáda, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Průmstav
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

V průběhu roku 1995 proběhla dostavba sídla krajské pobočky České spořitelny v České Lípě. Na tomto projektu se Sipral podílel dodávkou prosklených konstrukcí, oken a dveří. Všechny prosklené konstrukce tohoto projektu, pergola nad hlavním vstupem, střešní světlík tvaru kupole i střešní světlíky nad schodištěm, byly svým způsobem atypické, a proto představují nejzajímavější část dodávky.

Česká spořitelna

Pergola nad hlavním vstupem do Spořitelny je tvořena osmi vazníky z lakovaných hliníkových profilů vzájemně rozepřených příčníky. Celá konstrukce je zavěšena pomocí nerez lan a kotvena na zděnou konstrukci stavby, kde je vytvořen odvodňovací žlab. Oblouková konstrukce je opatřena krytinou z polykarbonátu tloušťky 6mm.

Česká spořitelna

Střešní světlík ve tvaru kupole se nachází nad centrálním točitým schodištěm a tvoří zastřešení v úrovni 3. NP. Průměr celé konstrukce tvaru polygonu z lakovaných hliníkových profilů činí 12000mm. Celá konstrukce se skládá ze tří hlavních částí: ocelového límce a kotevních desek, samotné hliníkové kupole a konečně jejího zasklení.

Hliníková kupole je vsazena do ocelového obvodového límce, který je kotven do zděné konstrukce budovy a spočívá na kotevních deskách umožňujících dilatační posuny. Celkem je tvořen 16 montážními díly, které byly po osazení a vyrovnání svařeny přímo na místě.

Konstrukce hliníkové kupole se skládá z 16 hlavních páteřových poledníků svrtaných ve vrcholu dvěma vodorovnými plechy (rozetou). Tyto poledníky jsou spojeny rovnoběžkami, na které jsou v polovině jejich délky připojeny mezipoledníky. Kupole je zasklena tepelně izolačními dvojskly tl.24mm, vnější sklo je typ STOPSOL 6mm, vnitřní sklo je lepené 2x3mm CONNEX. Celkem 8 typů skleněných tabulí je strukturálně lepeno na konstrukci, spáry jsou pak rovněž zatmeleny. Po obvodu konstrukce je vytvořen žlábek pro odvod dešťové vody a odvodnění konstrukce.

Dva střešní světlíky o velikosti 3500 x 5860 mm umístěné nad schodištěm mají obloukový tvar vyskládaný ze segmentů, přičemž výška oblouku činí 700mm. Hliníkovou konstrukci tvoří 6 rámových nosníků, které jsou navzájem propojeny kloubově připojenými příčkami, paty rámů jsou kotveny do kotevních nosníků přišroubovaných pomocí hmoždinek k betonovému límci stavby. Strukturální zasklení tvoří izolační dvojskla tloušťky 24mm: vnější sklo STOPSOL SUPERSILVER GREEN 6mm, reflexní v pozici 1, vnitřní sklo CONNEX 6mm.