Palác Koruna

Palác Koruna
Praha
[ 67 ]

realizace 1996
investor Koruna Palace Management
typ konstrukce protipožární konstrukce, atypické konstrukce
typ stavby obchodní, administrativní
generální dodavatel Průmstav
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Společnost Sipral se zúčastnila rozsáhlé rekonstrukce Paláce Koruna v Praze 1 na Václavském náměstí jako dodavatel prosklených požárně odolných konstrukcí v pasáži objektu. Tato zakázka postavila společnost Sipral před náročný úkol sladit požadavky památkového úřadu a architekta na vytvoření konstrukcí, které by svým členěním a celkovým výrazem odpovídaly době vzniku celé budovy, tj. počátku 20. století, s požadavky Inspektorátu požární bezpečnosti na konstrukce funkčně vysoce moderní s požadovanou požární odolností ve stupni PB 45 minut.

Palác Koruna

Veškeré prosklené požárně odolné konstrukce v pasáži jsou provedeny z hliníkového systému ABS, který je certifikován pro použití v České republice. K zasklení bylo použito čiré vrstvené sklo Pyrostop firmy Pilkington. Masivní hliníkové profily jsou provedeny ve tmavém odstínu. Zjemnění pohledové šířky AI profilů je ve svislém směru dosaženo osazením subtilních AI profilů světlého odstínu.

Palác Koruna

Optické rozdělení konstrukcí v parapetní části je realizováno pomocí pískovaných zrcadlových skel do vodorovných fasádních prvků. Systém uložení tohoto skla, který respektuje požární utěsnění přechodu konstrukcí, byl konzultován s experty v oboru požární bezpečnosti staveb. Dveřní konstrukce v obchodech jsou vybaveny zavírači dveří, které uzavřením zabezpečují připravenost celé konstrukce odolávat případnému požáru.

Některé dveřní konstrukce ve společných komunikačních prostorách pasáže využívají z provozních důvodů celodenní otevření. Pro případ požáru jsou tyto dveře napojeny na centrální požární poplachový systém EPS, který umožňuje jejich automatické uzavření. Prosklené konstrukce zrealizované v pasáži Koruna jsou důkazem, že lze velmi citlivě skloubit vzhledové požadavky s vysokými technickými nároky při zabezpečení požární odolnosti prosklených stěn.