Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna
Praha
[ 73 ]

realizace 1996–1997
investor Koněvova
architekt W/4 Architekti
typ konstrukce rastrová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Vodní stavby Bohemia
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Objekt byl v roce 1997 vybudován v Praze na Žižkově, těsně pod křižovatkou Ohrada. Sipral pro něj dodal prosklené hliníkové konstrukce vyrobené ze systému Schüco, zasklené převážně zeleným reflexním sklem Stopsol Supersilver Green firmy Glaverbel. Součástí dodávky byl i kamenný obklad jižní a východní fasády, dále stínící markýzy, automatické posuvné dveře a v neposlední řadě interiérové prosklené příčky, z nichž některé jsou provedeny jako protipožární.V kompozici stavby byl ze strany projektanta kladen důraz zejména na jihovýchodní nároží, tvořené polostrukturální obloukovou prosklenou fasádou, která měkce navazuje na stávající obytný dům, od nějž odvíjí plynulou křivku odpovídající místní tradici nárožních domů. Tato fasáda je na jižní straně přikotvena k nerezové příhradové konstrukci. V sedmém nadzemním podlaží je osazena rozměrná hliníková markýza ve tvaru kšiltu vyrobená z masivních hliníkových lamel proudnicového tvaru. Vnější obvodové stěny jsou osazeny hliníkovými okny vyrobenými taktéž ze systému Schüco RS 65. Na východní straně jsou tato okna namontována do vnějšího líce kamenného obkladu. Vstup pro veřejnost je realizován kruhovými automatickými dveřmi vsazenými do obloukové prosklené fasády. Součástí dodávky Sipralu byly také exteriérové prosklené konstrukce s požadovanou požární odolností vyrobené ze systému ABS.