Česká pojišťovna - centrála

Česká pojišťovna - centrála
Praha
[ 78 ]

realizace 1996–1997
investor Česká pojišťovna
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Konstruktis Alfa
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Předmětem dodávky Sipralu na tuto zakázku byly veškeré prosklené konstrukce, obvodový a střešní plášť, obklad sloupů, venkovní podhled a automatické rolety na západní fasádě.Objekt je rozdělen na budovu A a budovu B. Budova A je opláštěna strukturální fasádou Schüco FW 50 SG a zasklena sklem Luxguard CR 20. Toto zasklení odráží okolní stavby a svou souvislou modrou odrazovou plochou je v kontrastu s technicky působivou šedostříbrnou fasádou a střechou budovy B.Barva pásových oken ve čtyřech patrech na východní a západní straně budovy B je záměrně zvolena o jeden tón barevné škály nižší než fasádní obklad a s kombinací eloxového povrchu vlastních otvíravých křídel tvoří jemně vyváženou kompozici celé budovy. Tato okna jsou ze systému Schüco Royal S 70 a jsou směrem do ulice, tj. na západní stranu, doplněna vnějšími roletami na elektrický pohon, které stíní kanceláře na této straně před odpoledním sluncem. Při jejich zatažení, které může být dle jednotlivých místností individuální, dojde k dalšímu rozčlenění fasády a zvýšení efektu technického působení této části fasády.Prosklená stěna podloubí je realizována ze systému FW 50 s protmelenými svislými spárami. Sloupy v podloubí jsou obloženy eloxovaným hliníkovým plechem a pohledovým žebrovaným plechem, který se kónicky rozšiřuje v hlavě sloupu. Volbou tohoto vzhledově drsného materiálu bylo umocněno působení proskleného podloubí a odděleno přízemí od opticky hladkého zbytku budovy.Střešní plášť byl řešen jako sendvičový se spodním nosným trapézovým plechem, izolací a vnějším pohledovým trapézovým plechem. Pro oblouky ve střeše tvořící charakteristický rys budovy bylo nutno tyto plechy předem zohýbat technikou Softline. V ose střechy symetricky probíhá pruh světlíku se dvěma dominantními věžemi zkonstruovaný ze systému Schüco SK 60 na podpůrné ocelové konstrukci. Spolu se střešním pláštěm byly namontovány i atiky a úchyty pro horolezce, které umožňují mytí fasády.Okna na východní straně budovy jsou vyrobena ze systému Schüco Royal S 50 a jsou zasazena do trapézového plechu. Pro plnění architektonické funkce a doladění k obloukům střechy jsou opatřena vystupujícím hliníkovým rámem, který jim dodává oválný charakter a dotváří tak pohled na budovu z východu.Součástí dodávky byly také prosklené vnitřní příčky ze systémů Royal S 50 N, Royal S 65, FW 50 a FW 50 S a protipožární příčky, které jsou umístěny v přízemí, ve třetím nadzemním podlaží a v posledním patře, kde navazují na prosklenou linii světlíku a symbolicky pak uzavírají atrium spolu s obkladem jeho stěn deskami z Alucobondu. Dodávkou Sipralu byly rovněž automatické dveře. V poslední etapě stavby byly na příčky a všechna okna namontovány vnitřní ručně ovládané žaluzie.