ČSOB, Na Pankráci

ČSOB, Na Pankráci
Praha
[ 80 ]

realizace 1996–1997
investor ČSOB
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Konstruktiva Branko
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

V první polovině roku 1997 zrealizoval Sipral komplexní dodávku obvodového pláště pro novou pobočku Československé obchodní banky v Praze Na Pankráci.Východní část objektu je rozdělena na dva celky: první má rastrovou fasádu s kamennými terči nahrazujícími sklo, druhá, rovná část má okenní pásy osazené do líce s kamenným obkladem. Pro obě varianty hliníkových konstrukcí byl použit systém Schüco CW 80. Zajímavé jsou nápaditě tvarované markýzy v parteru objektu.Nejvýraznějším a technicky nejzajímavějším prvkem objektu je řešení jeho nárožní části směrem do náměstí. Pro jeho zvláštní tvar a charakter - průnik tří rovin - zvolil architekt systém strukturální fasády Fenster Werner. Dominantní, tvarově a prostorově náročné nároží tvoří průnik železobetonového, kamenem obloženého sloupu, touto fasádou. Pro zasklení fasády bylo u nás vůbec poprvé použito sklo Infrastop Blau s vynikajícími tepelně fyzikálními parametry. Fasáda je zakončena nerezovou pergolou, která slouží pro osvětlení a údržbu.Celou západní fasádu charakterizuje kombinace bílého kamenného obkladu s jednotlivými okny. Středem západní fasády prochází polostrukturální fasáda schodiště, která se v horním podlaží rozvine do dvou postranních ramen. Pro její zasklení bylo rovněž použito sklo Infrastop Blau. Celé horní podlaží skrývající technické zázemí objektu je obloženo alucobondovými deskami. Zajímavým architektonickým a technickým prvkem jsou elipsovitá okna.Všechny viditelné konstrukce objektu byly součástí dodávky Sipralu, který nejen projektoval, vyráběl a montoval prosklené konstrukce, ale i koordinoval dodávky všech ostatních subdodavatelů.