Komerční banka, Modrá pyramida

Komerční banka, Modrá pyramida
Praha
[ 110 ]

realizace 1998
investor Komerční banka
architekt Omicron-K
typ konstrukce rastrová fasáda, bodová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, protipožární konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Konstruktiva Group Branko
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Stavební spořitelna Modrá Pyramida si vybudovala svou centrálu v Praze na Vinohradech, v bloku domů mezi ulicemi Londýnská a Bělehradská. V místě, kde původně stál obytný činžovní dům, vznikla administrativní budova o čtyřech podzemních a osmi nadzemních podlažích, která je řešena jako monolitický železobetonový skelet s bezprůvlakovou stropní deskou a vrstveným obvodovým pláštěm železobetonové konstrukce a kamenného obkladu. V podzemí jsou dvě podlaží parkingu se dvěma autovýtahy, výpočetní centrum a školicí středisko. Přízemí tvoří expozitura a průchozí pasáž. Zbývajících sedm nadzemních podlaží zahrnuje kanceláře včetně ředitelské, a kanceláře představenstva.

Komerční banka, Modrá pyramida

Sipral dodával kompletní opláštění obou uličních fasád, které tvoří samostatná okna osazená do otvorů v monolitické železobetonové konstrukci a provětrávaný kamenný obklad skládající se ze dvou druhů kamene ve dvou odstínech šedé.

Komerční banka, Modrá pyramida

Základní vizuální koncepce obou uličních fasád je shodná. Centrální plochu tvoří světlý kamenný obklad se strukturálně lepenými okny, lemovaný tmavým kamenným obkladem s otvíravými okny umožňujícími přirozené větrání interiéru. V úrovni 1.NP je situován hlavní vchod, respektive vjezdy do garáží. Rozdíl je naopak v geometrickém řešení. Centrální světlá plocha fasády do Londýnské ulice je ve vertikální rovině zvýrazněna asymetrickým arkýřovým výstupem, zatímco fasáda do ulice Bělehradské tvoří v prostřední části oblouk, který se v obkladu a oknech projeví jako polygon. Přesné vytyčování polohy oken bylo v této části fasády velmi náročné. Strukturální zasklení oken v polygonální části však umožňuje vyrovnat vnější líc skla s rovinou kamenného obkladu.

Dalšími dodávanými konstrukcemi jsou pásy výkladců v průchozí pasáži, které jsou vyrobeny z ocelových tenkostěnných profilů a opláštěny lakovaným plechem. Uprostřed pasáže ve vnitrobloku je jedna stěna a střecha pasáže kryta terčově uchyceným sklem na ocelových nosnících z válcovaných profilů. V kancelářích v nejvyšším patře jsou pak namontovány balkónové stěny se sklopně posuvnými dveřmi vedoucími na střešní terasy.