HypoBank

HypoBank
Praha
[ 123 ]

realizace 1998–1999
investor HypoBank
architekt Büro Prof. Bernard Winking, Grebner
typ konstrukce rastrová fasáda, rámové konstrukce, protipožární konstrukce, systémy stínění
typ stavby administrativní
generální dodavatel Heberger CZ
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

I když v posledních letech nových budov bankovních ústavů nepřibývá takovým tempem jako v předešlém období, stále se najdou nové a zajímavé projekty.

HypoBank

Z vnějšího pohledu na tuto pětipatrovou budovu vidíme rámová okna obložená nerezovými lištami. Kombinace s nerezovými prvky je charakteristická pro celou tuto stavbu, nerezové jsou i sluneční clony s roletami. Skutečnost, že vnější fasáda byla realizována na již realizované keramické obložení, vyžadovala zvýšené požadavky na přesnost zpracování a osazení jednotlivých prvků a hladké napojení na stávající obklad.

HypoBank

První a druhé patro je propojeno výkladci přes obě podlaží ze systému Schüco FW 50. Na jižní straně objektu jsou tyto výkladce opatřeny požárními dveřmi o rozměru 1,5 x 3 m s elektromotory, které se v případě požáru automaticky otevřou. Takto je zajištěn přísun vzduchu, který je zároveň s kouřem odsáván výkonnými odsávacími turbínami umístěnými na střeše. Vchod do budovy je řešen vstupním karuselem opět s nerezovým obložením.

Vnitřní atrium je zastřešeno trojbokým světlíkem, který má tvar kruhové výseče o poloměru 20 metrů a délce oblouku 11 metrů. Světlík je upevněn na ocelový rám s hliníkovou konstrukcí a osazen 30 protipožárními okny s automatickým zavíráním. Jsou na ně také napojeny výše zmíněné odsávací turbíny.