Domov svaté Rodiny

Domov svaté Rodiny
Praha
[ 134 ]

realizace 1998
investor Domov Svaté Rodiny
typ konstrukce rastrová fasáda
typ stavby rezidenční
generální dodavatel Domov Svaté Rodiny
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Původně zcela zdevastovaná budova bývalé školy v Praze 6 Liboci byla koncem 90. let minulého století zcela zrekonstruována. O rekonstrukci se zasloužila organizace Domov svaté Rodiny s přispěním celé řady dárců.

Domov svaté Rodiny

Po rekonstrukci hlavních zděných částí budov byl Sipral dodavatelem zimní zahrady, která vznikla vestavbou do venkovního prostoru vnitřního areálu objektu, v těsné blízkosti vjezdu. Prosklená fasáda, která je ze tří stran ohraničena stěnami stávajících objektů bývalé fary, je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí a na ní kotvenou sloupkovou fasádou zasklenou izolačními dvojskly. Celoprosklená pultová střecha s minimálním sklonem je hydroizolačně utěsněna, součástí prací bylo i odvodnění střešní roviny, osazení žlabů a svodů dešťové vody. Vstupní dveře ve fasádě dodávané Sipralem tvoří jeden ze vstupů do objektu.

Domov svaté Rodiny

V současné době toto církevní zařízení poskytuje celoroční pobytové služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením a nabízí jim příležitost k sociálnímu začleňování. Součástí nově zrekonstruovaného objektu je i ubytovna pro mimopražské zaměstnance, terapeutické dílny, kaple svatého Kříže a moderní rehabilitační ordinace.