Interbanka

Interbanka
Praha
[ 138 ]

realizace 1999
investor Interbanka Praha
typ konstrukce rastrová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady
typ stavby administrativní
generální dodavatel Konstruktiva Branko
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Sídlo Interbanky se nachází v Praze, na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice, v těsném sousedství pasáže Lucerna. V roce 1999 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, během níž bylo nutno respektovat význam této architektonické památky dokumentující proces vzniku moderní architektury v meziválečném období. Projekt rekonstrukce byl zpracován pod vedením generálního projektanta - projekční kanceláře Obermeyer Albis-Stavoplan. Vnější zděná fasáda rohového zděného objektu byla v maximální míře zachována, zachované části stavby byly zdokumentovány a repasovány, chybějící prvky byly navrženy dle dochovaných podkladů a nově vyrobeny.

Interbanka

Kromě rekonstrukce interiérů, které byly vybaveny např. transparentními dělícími stěnami ze skla, moderními konstrukcemi schodišť a řadou dalších vestavěných prvků, byly rekonstruovány i některé exteriérové části. Sipral byl dodavatelem nových prosklených výkladců v 1.NP vedoucích do ulice, které jsou tvořeny sloupkovou fasádou zasklenou bezpečnostními izolačními dvojskly, z interiéru vybavenou vnitřními žaluziemi, a konstrukce hlavního vstupu se třemi automatickými vstupními dveřmi.

Interbanka

V majestátní historické kupoli na střeše budovy vznikla nová zasedací místnost, která byla propojena proskleným tubusem vedoucím přímo od výtahu. Tubus tvoří nosná ocelová konstrukce nesoucí prosklené stěny, které dodával Sipral jako sloupkovou fasádu s velkoplošnými izolačními skly. Zastřešení tubusu, které již nebylo součástí dodávky Sipralu, je tvořeno trapézovými plechy a betonem.

Z důvodu prací probíhajících přímo v centru města byly nejen značně omezené možnosti zásobování a skladování materiálu v místě stavby, mnohem náročnější úkolem bylo vyhovět požadavku investora na nepřetržité uzavření objektu z bezpečnostních důvodů.

Demontované části fasády v přízemí tudíž musely být neprodleně zaskleny novými prvky, aby tak nevzniklo riziko neoprávněného vniknutí osob do prostor banky. Práce byly náročné i z důvodu souběhu prací s dodavateli konstrukcí v interiérech, kde probíhalo bourání a přestavba, proto bylo nezbytné skleněné konstrukce velmi pečlivě ochránit a zabránit tak jejich poškození.

Po sloučení s BAWAG International Bank CZ, a.s. instituce působí jako BAWAG Bank CZ, a.s.