Rekonstrukce, Dlouhá

Rekonstrukce, Dlouhá
Praha
[ 141 ]

realizace 1999
typ konstrukce rastrová fasáda, rámové konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel KOHOS
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Přímo v historickém centru Prahy spolupracoval Sipral v roce 1999 na projektu renovace jednoho z historických měšťanských domů U zlaté husy v Dlouhé ulici. Záměrem projektu renovace soukromého objektu s pavlačovým dvorem bylo kromě rekonstrukce obytných částí vytvoření umělecké galerie, která by kromě výstavních prostor poskytovala také administrativní zázemí.

Rekonstrukce, Dlouhá

Dodávka Sipralu sestávala ze tří částí: první spočívala v částečném prosklení průjezdu do dvora celoprosklenými požárními rastrovými konstrukcemi na celou výšku podlaží. Velikost průjezdu pak limitovala podmínky pro druhou fázi, jejímž cílem bylo zakrytí pavlačové části dvora pomocí celoprosklené vertikální hliníkové rastrové konstrukce. Ve třetí fázi došlo k rekonstrukci části zadní fasády domu a vytvoření celoprosklené fasádní stěny, které umožnila výhled na Týnský chrám.

Nejkomplikovanější částí projektu bylo bezesporu sladit původní historickou architekturu objektu s moderními stavebními materiály a metodami a vyhovět požadavkům úřadů na památkově chráněný objekt. Situace nebyla jednoduchá ani během zásobování, kdy bylo nutné veškeré stavební závozy okamžitě vyložit a přesunout na určené stavební pozice, protože v centru města nebylo možné dlouhodobé parkovací stání.

V současné době se v domě v Dlouhé 12 nachází obytné a administrativní prostory. Původní záměr Galerie funguje a je přístupná veřejnosti.