Hotel Four Seasons

Hotel Four Seasons
Praha
[ 153 ]

realizace 1999–2000
investor Four Seasons
typ konstrukce rastrová fasáda, bodová fasáda, rámové konstrukce, protipožární konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby hotel
generální dodavatel Campenon Bernard SGE
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Hotel Four Seasons vznikl na Alšově nábřeží v blízkosti Karlova mostu rekonstrukcí několika starších budov vystavěných v různých stavebních slozích a jejich moderní dostavbou. Při výstavbě musely být respektovány přísné podmínky pracovníků památkové péče, které se promítly i do zadání prvků realizovaných firmou Sipral. Ta pro budovu dodávala hliníková rámová okna se skrytým křídlem a dveře systému Hartmann S72E splňující vysoké požadavky na prostup tepla z interiéru a průnik vnějšího hluku do interiéru.

Hotel Four Seasons

Součástí dodávky Sipralu byla i konstrukce prosklené markýzy nad hlavním vstupem, která je zajímavá bodově uchycenými skly zavěšenými pod ocelovými svařenými konzolami, letmo uchycenými ve fasádě. Technologie bodového uchycení skel a tvarové požadavky architektů na vzhled skla vedly k použití lepeného kaleného skla se spodní pískovanou plochou chráněnou speciálním povrchem pro snazší čištění. Odvod dešťové vody z markýzy spádované směrem k objektu je řešen za kamenným fasádním obkladem.

Hotel Four Seasons

Dalším zajímavým prvkem této stavby je hřebenový světlík nad původním pavlačovým dvorkem historického domu. Architekti požadovali výraz světlíku ve stylu ocelové konstrukce s drátosklem z počátku minulého století, investor si však zároveň přál jeho vysoce estetické a funkční provedení. Východiskem bylo použití rastru velmi subtilních hliníkových profilů s atypickou přítlačnou lištou ve tvaru T-profilu; pro jejich zasklení je použito izolační bezpečnostní dvojsklo s horní tabulí opatřenou ornamentálním sklem s čtvercovým vzorem. Toto řešení splnilo veškeré požadavky tepelnětechnické, bezpečnostní i estetické.

Úspěšná realizace zakázky Hotelu Four Seasons je důkazem toho, že moderní technologie se mohou uplatnit i na budovách, na něž jsou kladeny značné nároky ze strany památkového dohledu.