Pergamenka

Pergamenka
Praha
[ 155 ]

realizace 2000
investor EUREST
typ konstrukce rámové konstrukce, komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, vnější obklady, systémy stínění
generální dodavatel VSB
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

V roce 2000 proběhla kompletní rekonstrukce obvodového pláště budovy sídla společnosti EUREST v ulici U Pergamenky v Praze 7. Účelem celkové opravy a výměny obvodového pláště bylo zlepšení tepelně technických a funkčních parametrů objektu a zlepšení jeho architektonického vzhledu. Architektonický návrh vycházel z představy pravidelného střídání neprůhledného keramického pásu s proskleným pásem oken.

Pergamenka

Celá rekonstrukce probíhala za provozu a byla rozdělena do etap po jednotlivých fasádách. Z důvodu nutnosti ponechat bezpečně přístupný vchod do zásobovacích prostor objektu nebylo pro stavební práce využito běžné montážní lešení, ale vysokozdvižné montážní plošiny, které přístupu do budovy nebránily.

Na tomto projektu Sipral zajistil demontáž a likvidaci původních okenních výplní a byl dodavatelem veškerých nových prosklených částí fasády a okenních parapetů. Prosklený pás oken střídající se s keramickým pásem je tvořen hliníkovými rámovými konstrukcemi, které jsou zasklené izolačními dvojskly. Polovina okenních výplní je otvíravá, druhá polovina je pevná. Díky pravidelnému střídání tmavších okenních pásů s bílým keramickým obkladem bylo na fasádě docíleno výrazného horizontálního členění v souladu se záměry architekta.