Corso Karlín

Corso Karlín
Praha
[ 159 ]

realizace 1999–2000
investor Immobilia
architekt Taller de Arquitectura / Sdružení atelierů Atrea + Qarta
typ konstrukce dvojitá fasáda, rastrová fasáda, strukturální fasáda, bodová fasáda, rámové konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel Metrostav, divize 9
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Administrativní budova Corso Karlín vznikla rekonstrukcí a dostavbou bývalé haly ČKD. Architektonickým záměrem bylo zachovat původní klasicizující štít do ulice Křižíkovy spolu s masivním obvodovým zdivem a doplnit jej odlehčenou dvoupatrovou nástavbou s dvojitou fasádou. A právě realizace této fasády byla předmětem dodávky Sipralu.Dvojitá fasáda má dominantní vnější plášť, který tvoří zasklení o ploše více než 4000 m2. Jeho základním nosným prvkem jsou bodové úchyty (navržené architektem Ricardo Bofillem), spojené s ocelovou trubkovou konstrukcí. Tyto úchyty nesou tvrzená skla tloušťky 12 mm s vrtanými a zahloubenými otvory. Vnitřní fasádní plášť se skládá z meziokenních pilířů a pevného zasklení izolačním dvojsklem s nízkou reflexí. Prostor mezi oběma fasádami je z důvodu možnosti čistění navržen jako průchozí o šířce 700 mm.Dvojitá fasáda je vybavena elektricky ovládanými ventilačními skleněnými klapkami, které jsou umístěny v její dolní části a v atikách. V letním období je odvedením přehřátého vzduchu umožněno provětrávání fasády, v zimě jsou klapky uzavřeny a fasáda přispívá k tepelné izolaci objektu a úspoře energie na vytápění. V prostoru mezi fasádami jsou instalovány elektricky ovládané rolety, které umožňují zastínění vnitřní fasády a snížení tepelných zisků od slunečního záření. Stupeň stínění je proměnný v závislosti na denní době a intenzitě osvětlení. Ovládání větracích klapek a stínění je napojeno na společný řídící systém, který vzájemně slaďuje oba režimy. Neméně důležitou součástí systému budovy je klimatizace, která aktivně reaguje na měnící se vlastnosti fasády. Jedná se tedy o tzv. „inteligentní“ fasádu.Každá budova s dvojitou fasádou s přirozeně odvětrávaným meziprostorem tvoří spolu s aktivními stínícími prvky komplexní systém s mnoha proměnnými veličinami. Pro zjištění chování tohoto systému v různých podmínkách byl Sipralem vypracován simulační počítačový model a odborná studie, posuzující funkci dvojité fasády v nejexponovanějším letním období z energetického a tepelného hlediska. Za předpokladů, které jsou ve studii specifikovány, bylo např. vypočteno, že použití systému aktivního stínění a ovládání klapek může při extrémních podmínkách přinést snížení výkonu klimatizace až o 46 %. Lze tedy říci, že správně navržená dvojitá fasáda má obecně pozitivní vliv na celkovou energetickou bilanci budovy a na zajištění optimálních pracovních podmínek uvnitř budovy.Součástí dodávky Sipralu na této stavbě bylo i provedení vnitřního celoskleněného atria a proskleného štítu, jehož izolační dvojsklo je také řešeno jako bodově uchycená fasáda.