Slovanský dům

Slovanský dům
Praha
[ 162 ]

realizace 2000
investor PKSC
architekt A-projekt, AED Project
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, systémy stínění, přístupové systémy, atypické konstrukce
typ stavby obchodní
generální dodavatel Bovis Lend Lease
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Slovanský dům je známý památkově chráněný objekt v samém srdci Prahy – v ulici Na Příkopě – který byl náročnou rekonstrukcí a dostavbou několika přilehlých objektů přeměněn v rozsáhlé obchodně-administrativní centrum s multikinem. Sipral se na této zakázce podílela dodávkou vnějšího opláštění na většině budov komplexu, prosklenou střešní konstrukcí atria a zimní zahradou pro tzv. Pivní dvůr.Prosklené zastřešení atria v objektu A zakrývá plochu přes 1000 m2. Jeho nosná konstrukce ze svařovaných ocelových profilů je vynášena centrálním páteřním rámem a kotvena do okolních budov v úrovni 1. podlaží. Střecha atria má pouze minimální spády a je odvodněna do centrálního žlabu. Vzhledem k tomu, že zastřešuje požární únikové cesty, musela být konstrukce i zasklení provedeny s požární odolností.Prosklená, rastrová fasáda budovy B má plochu přibližně 700 m2 a je provedena v systému Schüco FW50+. Pro zasklení bylo zvoleno zelené sklo Planibel green. K volbě tohoto typu skla inspiroval architekty původní vzhled staré budovy, která byla před zahájením rekonstrukce celá porostlá břečťanem.Budova C je opatřena převážně kamenným obkladem, který je prolamován pásovými okny ze systému Schüco RS65. Nenásilný přechod mezi budovami B a C vytváří v místě schodišťové konstrukce rastrová fasáda ze systému Schüco FW50+, která je rovněž použita na budově B. V přízemí budovy jsou obchodní prostory se skleněnými výkladci.Budova E je opatřena kompletním proskleným hliníkovým pláštěm také z fasádního systému Schüco FW50+ . Zateplené části fasády se tu střídají s hliníkovými pásovými okny jednotlivých podlaží. V posledních dvou patrech této budovy se nacházejí dvě zasedací místnosti, zastřešené celoskleněnou šikmou střechou.Posledním objektem v komplexu staveb Slovanského domu, na jehož realizaci se Sipral podílel je tzv. Pivní dvůr. Pro kavárnu a pizzerii tohoto dvora byly dodány rozsáhlé konstrukce prosklených zimních zahrad, jejichž provedení je obdobné jako u atria objektu A, pouze bez požární odolnosti. Celá plocha střechy zahrad je opatřena externími stahovacími látkovými roletami ovládanými čidly, reagujícími na intenzitu světla a sílu větru. Čelní stěna pravého křídla Pivního dvora je sestavena z posuvných dveří, levé křídlo má zasklení pevné.Slovanský dům je objektem, na němž byla použita téměř celá šíře sortimentu Sipralu a dokladuje tak schopnost firmy uspokojit pestrou paletu zákaznických požadavků současně na jedné stavbě.