Prague Gate

Prague Gate
Praha
[ 169 ]

realizace 2000–2002
investor Mayfield Property Holdings
architekt AG Studio
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, strukturální fasáda, rastrová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, přístupové systémy
typ stavby administrativní
generální dodavatel Towns - Wadey and Co.
objem zakázky fasádního pláště 100–149 mil. Kč

Nedaleko místa, kde při příjezdu do Prahy po dálnici D1 míjíme nezaměnitelnou budovu chodovského archivu, vznikl na ulici Türkově další výrazný stavební komplex nazvaný Prague Gate. Sestává ze tří budov: dvanáctipodlažní, zdaleka viditelné administrativní budovy, osmipodlažní budovy hotelu a dvoupodlažní budovy rychlého občerstvení. Hlavní dodávkou firmy Sipral, pro tento komplex bylo strukturální zasklení administrativní budovy a opláštění budovy hotelu deskami z alucobondu.

Prague Gate

Strukturálně zasklená fasáda administrativní budovy se skládá ze dvou odlišných a konstrukčně samostatných fasádních systémů – okenních pásů z izolačního dvojskla a zateplených parapetních pásů zasklených neprůhledným smaltovaným sklem, přičemž vzhled obou systémů se podstatně mění v závislosti na úhlu pohledu na fasádu a meteorologických podmínkách. Vzájemné optické sladění okenních a parapetních pásů bylo předmětem náročného hledání skel se specifickými parametry reflexe a zabarvení. Pokud jde o konstrukční řešení, pro okenní pásy byl speciálně vyvinut systém, který vychází ze systému Schüco FW 50 SG, parapetní pás pak tvoří konstrukce zcela oddělená od okenních pásů, kotvená do betonové konstrukce parapetů a nadpraží. Na budově se výrazněji uplatnily i konstrukce s hliníkovým opláštěním: dvě polokruhové věže únikových schodišť a dva polygonální arkýře rozvodů vzduchotechniky. Fasáda je vybavena mycím systémem firmy Rostek se dvěma motoricky poháněnými mycími lávkami.

Prague Gate

Okenní konstrukce budovy hotelu jsou provedeny ve standardním systému Schüco RS 65, ostatní plochy jsou opláštěny sendvičovými alucobondovými deskami ve dvojím barevném provedení, díky kterému se výrazově přibližuje sousední administrativní budově.