Charles Square Center Praha

Charles Square Center Praha
Praha
[ 170 ]

realizace 2000–2002
investor Golub – Europe
architekt Lohan Associates
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, modulová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby administrativní, obchodní
generální dodavatel Metrostav, divize 9
objem zakázky fasádního pláště 100–149 mil. Kč

Nová dominanta Karlova náměstí na nároží s Resslovou ulicí navazuje na tradici pražských polyfunkčních paláců s kancelářemi, obchody a službami, konstrukčním a materiálovým provedením však již plně reprezentuje moderní architekturu 21. století. Budova má přibližně obdélníkový půdorys, jehož střed zaujímá zastřešené atrium. Křídlo obrácené do Karlova náměstí má šest běžných podlaží, 7. a 8. NP tvoří ustupující nástavba, 9. NP je umístěno v nárožní věži. V 1. a 2. NP jsou umístěny obchody, služby, restaurace, ve zbývajících podlažích jsou kanceláře. Firma SIPRAL a.s., dodávala kompletní fasádní plášť celé stavby, prosklenou střechu atria, interiérové prosklené lávky, příčky a proklené protipožární konstrukce a mnoho dalších prosklených konstrukcí.Fasádní plášť představoval největší objem z dodávky firmy SIPRAL a.s. Směrem do Resslovy ulice a Karlova náměstí je tvořen dvěma typy modulových fasád: první typ je charakteristický vystupujícími svislými masivními hliníkovými profily, do nichž jsou skleněné tabule zapuštěné v hloubce 115 mm. Druhý typ je strukturálně zasklená fasáda bez vnějších viditelných hliníkových prvků. První typ byl použit ve 3.–6. NP objektu, strukturální zasklení se uplatnilo v 7. a 8. NP, ve vnitřních traktech, na nárožní věži a dále pak v části budovy směrem do Resslovy ulici (2.–5. NP). V prvním a druhém nadzemním podlaží byla použita rastrová prosklená fasáda Hartmann, která je v části nárožní veže protipožární. Zajímavou součástí fasádního opláštění je i kamenný obklad v okolí vjezdu do garáží v Resslově ulici, který tvoří desky obrovského formátu 1500x1300 mm. Pro velkolepě řešenou střechu vnitřního atria rozměrů 19x30 m bylo použito strukturální zasklení v systému Schüco FW 50. Vnitřní stěny atria jsou řešeny opět jako strukturální fasády, ale s jednoduchým zasklením. Pro prostory atria v 2. NP byl na této stavbě vůbec poprvé v ČR použit systém Geze Variotec, jehož jednotlivé skleněné dílce rozměrů 1500x3000 mm lze shrnovat do stran a následně otáčet o devadesát stupňů a tím např. umožnit plné otevření obchodních prostor ze vstupního ochozu. Z ostatních konstrukcí stojí za pozornost např. celoskleněné schodiště na ocelové konstrukci, procházející budovou přes výšku devíti podlaží, dále veškeré automatické celoskleněné dveře a karuselové dveře hlavního vstupu a konečně prosklené markýzy rozměrů 7x8 m nad hlavním vstupem, zavěšené na ocelových táhlech ze střešní konstrukce šestého patra.Nejnáročnější etapu v návrhu opláštění objektu představovalo technické řešení obou typů modulových fasád. Vzhledem ke specifickým požadavkům na vzhled fasád, ale především pak požadavkům na jejich statickou únosnost nebylo možno použít žádnou standardně vyráběnou modulovou fasádu a bylo nutné navrhnout modulové fasády vlastní. Toto představovalo pro SIPRAL a.s., velkou výzvu, neboť kompletní „zákaznická fasáda“ tohoto rozsahu byla ve firmě vyvíjena poprvé. Při návrhu se vycházelo ze standardních modulových fasád, konkrétně ze systému Hartmann, jehož profily a průřezy byly analyzovány a potom nově navrženy a vytlačeny pro konkrétní požadavky této stavby. Zhotovené zkušební série osmi modulů od každého typu fasády byly následně podrobeny náročnému testování v mezinárodní zkušebně Velké Británii. Teprve po jejich úspěšném absolvování mohla být zahájena výroba a montáž obou typů modulových fasád na objektu Karlovo náměstí.