Multikino Galaxie

Multikino Galaxie
Praha
[ 172 ]

realizace 2001
investor Kino 2002
architekt Omicron-K
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce
typ stavby veřejná
generální dodavatel Konstruktiva Branko
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Nová budova multikina Galaxie s celkem devíti promítacími sály se nachází v blízkosti stanice metra Háje a bezprostředně navazuje na obchodně-kulturní centrum Háje se starou budovou kina Galaxie. Stavba je zvláštní vysokými zatravněnými svahy, které ji ze dvou stran obklopují a z nichž jakoby vlastní silou vyrůstá. Vznikla tak stavba futuristického výrazu, který výrazně oživuje tuto jinak poměrně fádní sídlištní část hlavního města.Vlastní tvář budovy tvoří fasády, které jsou spolu s některými interiérovými konstrukcemi kompletní dodávkou Sipralu. Na přibližně stejné ploše (cca 950 m2) se zde uplatňují dva druhy fasád: prosklená rastrová fasáda (systému Schüco) a fasáda z hliníkových sendvičových desek (Alucobond). První typ fasády je použit na východní hlavní fasádě obrácené do malého náměstí před obchodním centrem a na jižní, obrácené ke staré budově kina. Tyto fasády se odlišují pouze způsobem zasklení –východní fasáda je po délce rozdělena na tři odlišné pásy: spodní tvoří výkladce, na ně navazuje neprůhledná parapetní část s obkladem z vlnitého plechu, s osazenými neonovými svítidly, horní pás tvoří pevné zasklení přerušené linií sklopných oken. Na jižní fasádě se zadním vchodem do multikina se střídají pásy izolačního dvojskla s pásy matných hliníkových panelů. Zaoblené jihozápadní nároží objektu zde díky horizontálnímu členění a použitému materiálu může asociovat některé nautické prvky, jako např. můstek či bok námořní lodi. Zateplená, částečně provětrávaná fasáda z Alucobondu je použita na severní a západní straně budovy multikina, které jsou obráceny ke klidným obytným částem. Nemá typickou šedostříbrnou barvu, ale sytě modrou a spolu s ozeleněnými šikmými svahy tak do této oblasti vnáší výrazné oživení.