AB Michle

AB Michle
Praha
[ 174 ]

realizace 2001
investor AB Michle
architekt DI5 architekti inženýři
typ konstrukce přístupové systémy, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel VSB, divize 3
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Na přelomu roku 1999 a 2000 byl Sipral dodavatelem několika konstrukcí v rámci novostavby polyfunkčního objektu v Praze 4 Michli. Zakázka byla v podstatě rozdělena na dva samostatné celky a to dodávku ocelového schodiště a souvisejících prosklených konstrukcí a dodávku vnějšího a vnitřního čistícího systému Rostek.

AB Michle

Ocelové schodiště se nachází uvnitř objektu po celé výšce 5 nadzemních podlaží. Jedná se o dvouramenné schodnicové schodiště zavěšené na táhlech s půlkruhovou podestou na každém mezipatře. Podesty i pochozí stupně jsou skleněné, celoplošně pískované. Ocelová konstrukce schodiště je opatřena bílým protipožárním nátěrem, prosklené zábradlí je zakončeno nerezovým madlem. U druhého, tvarově atypického schodiště Sipral dodával rovněž prosklené zábradlí s nerezovým madlem, avšak v tomto případě bylo nejprve nutné přímo na stavbě vyrobit šablony jednotlivých skel 1:1 a až podle nich přesně na míru skla vyrobit.

AB Michle

Celoprosklené posuvné stěny v jídelně byly vyrobeny z 21 ks skel tl. 12 mm o rozměrech 2,7 x 1,5 m. Skla jsou opatřena potiskem a 3M fólií a posuvná jsou díky kování a kolejnicovému mechanismu. Prosklené stěny byly instalovány i v jednotlivých patrech u výtahů.

Pro údržbu obvodového pláště budovy Sipral instaloval vnější a vnitřní jednokolejnicový čistící systém, subtilní hliníkový profil, který je pomocí pozinkovaných ocelových kotev připevněný v exteriéru podél fasády a v interiéru k betonové stropní desce, kde opisuje tvar atria.

Každá z drah je opatřena vlastním pojezdovým vozíkem s oky pro připnutí horolezeckého lana a šroubovou brzdou. Do oka pojezdového vozíku se pomocí karabiny připne horolezecké lano a pohybem vozíku po profilu lze snadno dosáhnout požadovaného místa. Po utažení šroubové brzdy, kterou je každý pojezdový vozík vybaven, zůstane zafixován proti pohybu do stran. Na konci každé dráhy je monorailový profil opatřen koncovými zarážkami, které zabraňují sklouznutí pojezdového vozíku z konců profilu, po kterém se pohybuje. Z tohoto důvodu jsou pojezdové vozíky nesnímatelné. Po dokončení práce se pojezdový vozík vrátí do „nástupového“ (nejlépe dosažitelného) místa a zajistí se šroubovou brzdou proti pohybu.

Přístup k osvětlovacím tělesům umístěným v betonové stropní desce atria je řešen pomocí horolezecké techniky. Ve vzdálenosti 400mm od jednokolejnicové dráhy RS110 je umístěno první slaňovací oko pro horolezce. Další oko, z nějž lze dosáhnout na osvětlovací těleso, je od prvního vzdálené opět 400mm.