Letiště Praha Ruzyně, T2 - prst B

Letiště Praha Ruzyně, T2 - prst B
Praha
[ 175 ]

realizace 2001–2002
investor Česká správa letiště
architekt Nikodem a Partner
typ konstrukce modulová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady
typ stavby veřejná
generální dodavatel Konstruktiva Konsit
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

V roce 2001 byl Sipral osloven architekty Nikodem a partner s žádostí o dodávku kompletního fasádního opláštění plánované dostavby prstu B k již zrekonstruovanému Letišti Praha Ruzyně. Během rekonstrukce původního letiště architekt pro fasádní opláštění vybral systém Rinaldi, speciálně vyvinutý pro tento projekt. Při výběru dodavatele fasádního pláště prstu B bylo zásadní podmínkou použití shodných systémů a materiálů, které byly použity při rekonstrukci letiště a výstavbě prstu A.

Letiště Praha Ruzyně, T2 - prst B

Dostavba prstu B probíhala za plného provozu letiště a nesměla ho nijak omezovat. Realizace fasádního pláště probíhala od června do listopadu 2001. Celých 80 % zakázky tvoří modulové fasády, jimiž je opláštěn železobetonový skelet prstu B a ocelové konstrukce nástupních krčků. Zbývajících 20 % činí fasádní konstrukce zakrývající technologické prvky na střeše prstu B a zástěny tvořené z lamel Hunter Douglas.

S ohledem na složitost zásobování stavby v areálu plně funkčního letiště bylo rozhodnuto, že kompletace modulů bude probíhat v 1. NP stavby prstu B. Na stavbu byla tedy zavážena ocelová koryta naplněná obrobenými systémovými hliníkovými profily a celá kompletace modulů probíhala uvnitř stavby samotné.

Na skelet budovy byly osazovány prázdné rámové konstrukce a do nich se následně osadily skleněné a neprůhledné výplně. Po osazení a vyrovnání rámových konstrukcí fasádních modulů bylo provedeno osazení hydroizolační roviny žlabů, která byla vytažena až na horní profily rámových konstrukcí modulů. Po celém obvodu střechy byly na ocelovou konstrukci osazeny plechové kazety, jejichž horní hrana tvoří vlnovku. Po celém obvodu prstu B je osazen žlab pro svod dešťových srážek, který byl navržen s možností přelivu v případě přívalových dešťů. Pokud již žlaby nestačí dešťovou vodu odvádět, přepadá voda přes vnější hrany modulů a stéká po modulové fasádě. Provedení hydroizolačních rovin ve všech úrovních a stycích muselo proto být vždy 100%. S ohledem na velkých rozsah realizovaných prací v krátkém čase a s ohledem na kvalitu provedení velkého množství těsněných spojů byl toto technologicky nejsložitější krok.

Osazení pevných a prosklených výplní rámových konstrukcí modulů již byl rutinní krok, včetně zalištování a osazení vnější těsnící roviny gum. Průhledné výplně byly osazovány pomocí autojeřábu, na jehož háku byl zavěšen vakuový manipulátor. Po osazení fasádního pláště prstu B včetně pěti nástupních krčků byly osazeny otvíravé prky. V čelech krčků se jednalo o dveřní konstrukce s panikovým kováním, v přízemí o dveřní rámové konstrukce s motorickým pohonem, čtečky a další bezpečnostní prvky specifické pro letištní budovy. Kvalitu provedení a vizuální vzhled dostavby prstu B může posoudit každý z milionů návštěvníků z celého světa, kteří využívají služeb Letiště Praha Ruzyně, nyní Letiště Václava Havla.